Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   

Hỗ Trợ Cuộc Sống

Bạn muốn làm mọi điều tốt nhất cho con mình, nhưng bạn chưa hề được hướng dẫn để trở thành cha hay mẹ. Đôi khi, các thông tin bạn tìm thấy trong sách vở, tạp chí, các nhóm phụ huynh và các trang web lại mâu thuẫn và làm bạn choáng ngộp. Thật khó để biết đâu là hướng đi để giúp con của bạn.

Hỗ trợ Cuộc sống cung cấp những lời khuyên rõ ràng, đơn giản, thẳng thắn, dễ hiểu và quan trọng nhất là dễ dàng áp dụng.

 

 

 

 

 

Vận động

Giúp con tự vận động

Movement

Giao tiếp

Giúp con tự mình giao tiếp

Connect

Sự tự lập

Giúp con tự làm một mình

Connect

Kỷ luật cá nhân

Giúp con có
tinh thần trách
nhiệm

 
1Tạo ra một môi trường học tập phong phú, phù hợp các nhu cầu của đứa con của bạn, ở từng giai đoạn phát triển. Make Time


2 Kết nối con của bạn để bé có thể tham gia vào các hoạt động phát triển bản thân Connect

3Dành thời gian cho con bạn để bé làm việc theo cách thức và tốc độ của chính mình.

Make Time
   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life