Montessori elvek

Asztalt törlő gyermek

A Montessori nevelési szemlélet több alapelvre támaszkodik:

A gyermekeknek életük különböző szakaszaiban különböző szükségleteik vannak.

Montessori négy fejlődési szakaszt figyelt meg: születéstől 6 éves korig, 6-12 éves korig, 12-18 éves korig, 18-24 éves korig.

Sok pszichológus foglalkozott a gyermekek a fejlődési szakaszaival, de csak Montessori volt az, aki lehetővé tette, hogy ezekre jelenségeket a nevelés eszközeként felhasználjuk. Így a nevelés az "élet segítőjévé" vált, azt sugallva, hogy ha minden síkon elősegítjük a gyermek természetes fejlődését, ezzel előrevisszük az egész ember fejlődését. Montessori megfigyelte, hogy minden gyermek életében vannak olyan sajátos időszakok, amikor a lehető legjobban képesek egy-egy fejlődési lépést megtenni. Elengedhetetlen, hogy a gyermek a megfelelő pillanatban meg tudja tenni ezt a lépést, ahhoz hogy egyéni képességei kibontakozzanak.

A gyermekek sajátos módon tanulnak

Az élet első hat évében a fiatal elme úgy tűnik minden magába szív a körülötte lévő világból. Ez az jelenti, hogy egy újszülött bármilyen nyelvet megtanulhat és bármilyen kultúrához alkalmazkodhat, pusztán az által, hogy abban él. Montessori szerint a gyermek első hat életévében nagy hangsúlyt kell fektetni a nevelésre, mivel a gyermekek nagy könnyedséggel tanulnak.

A gyermeket természetes belső ösztöne révén tanul

A csecsemők születésük pillanatától kezdve arra törekszenek, hogy tájékozódjanak és felfedezzék a körülöttük lévő világ dolgait. Mindenben, amit megtapasztalnak megkeresik az értelmet, önállóságra törekednek és szeretnének kommunikálni a környezetükben lévő emberekkel. Kezükkel manipulálják a dolgokat, az előttük lévő feladatra koncentrálnak, többször megismételnek tevékenységeket, hogy az minnél jobban menjen. Ezen belső fejlődési késztetések, mind részei annak a természetes viselkedésnek, amelyet az emberek magukban hordoznak életük során és mind annak, ami segíti a csecsemőket a fejlődésben és az új környezetükhöz való alkalmazkodásban.

A gyermekek egyedülállóan nyitottak a tanulásra.

A gyermeki fejlődésnek vannak olyan időszakai, amikor különösen érzékenyek a körülöttük zajló bizonyos dolgokra. A gyermek élete első hatévében olyan tevékenységeket végez, amelyek segíti a beszédfejlődését, a mozgáskoordinációt, a világ értelmezését, hogy fejlessze elméjét. Ezek az "érzékeny időszakok" igen korlátozott ideig tartanak, és mire a gyermek eléri a hatéves kort, elhalványulnak. Mindez a természetes fejlődés rendje, így a Montessori módszer nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az első hat éve során minden gyermek egyéni tempóban fejlődjön.