Miben más a Montessori módszer?

A megfigyelései alapján irányit.

Az igazi különbség

A gyermek alapvető képességeinek kialakulása rendkivül fontos az élete első éveiben - nem csak a tanulás, hanem a koncentráció, a kitartás és az önálló gondolkodás képessége, valamint a másokkal való jó interakció képessége is. A kisgyermekkor fejlődési szakaszában megfelelő támogatásban részesülő gyermekek, olyan felnőttekké válnak, akik önmotiváltak, szeretnek tanulni, rugalmasan és kreatívan tudnak gondolkodni, akik nemcsak másokra figyelnek, hanem életük során aktívan elősegítik a harmóniát a környezetükben.

Hagyományos módszerek kontra Montessori módszer

A hagyományos oktatásban a felnőttek döntik el, hogy mit tanuljanak a gyermekek. Az információ memorizálásának és reprodukálásának képességét használják a tanulmányi siker mércéjeként. A tanár az információ aktív átadója, a gyermekek pedig passzív befogadók.

A Montessori módszer a gyermek aktivításáról szól. A pedagógus más szerepet tölt be. Biztosítja a gyermek fejlődéséhez szükséges megfelelő környezetet. A gyermek így aktív tanulóvá válik, képesek kibontakozni, mivel saját tempójában és ritmusában tanul, az adott pillanatban sajátos fejlődési szükségleteire összpontosítva.

A Montessori megközelítés esetén
  • Előkészített környezetet, amely minden gyermek fejlődési szakaszának sajátos igényeit szolgálja.
  • A gyermek mellett van egy olyan felnőtt, aki érti a gyermek fejlődési szakaszait és útmutatóként segíti a gyermeket abban, hogy saját természetes módján fejlődjön.
  • Szabadságot nyújt a gyermek számára, hogy saját fejlődési ütemében fejlessze önmagát.