Anna lapsen tehdä virheitä

Virheet antavat lapselle tilaisuuden oppia siivoamaan jälkensä

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Virheistä oppii paljon enemmän kuin onnistumisista. Tämä pätee erityisesti lapsiin, jotka vasta opettelevat itsensä hallintaa.

Valmistele lapselle ympäristö, jossa saa tehdä virheitä

  • Virheet ovat luonnollinen osa oppimisprosessia, varsinkin jos niihin suhtaudutaan kärsivällisesti ja suuttumatta. Pieni lapsi tarvitsee paljon harjoitusta opetellessaan uusia asioita. Kestää jonkin aikaa, ennen kuin lapsi oppii syömään sotkematta vaatteitaan tai laittamaan kengän oikeaan jalkaan.
  • Kun lapsen annetaan tehdä virheitä, hän tuntee itsensä hyväksytyksi ja rakastetuksi ehdoitta, koska rakkaus ei riipu siitä, mitä hän osaa tai miten hän käyttäytyy. Taidot ja käyttäytyminen eivät ole asioita, joita lapsi kykenee heti hallitsemaan. Lapsi tuntee olonsa epävarmaksi, jos rakkaus riippuu asioista, joita hän ei vielä hallitse.

Osoita lapselle myönteinen asenne virheitä kohtaan

  • Hyväksy se, että lapsi vasta opettelee. Saattaa olla rasittavaa, että lapsi rikkoo lautasen auttaessaan tiskikoneen tyhjentämisessä, mutta jos siitä suuttuu hänelle, hän ei halua enää koskaan yrittää uudelleen. Jos vahinkoon suhtautuu myönteisesti ja sanoo: ”Ei se mitään. Haetaan harja ja rikkalapio ja siivotaan sirpaleet lattialta”, lapsesta tuntuu, että aikuinen ymmärtää, että se oli vahinko ja että lapsi vasta opettelee. Tämä kannustaa ja innostaa lasta yrittämään suoriutua paremmin seuraavalla kerralla. Mitä enemmän lapsi harjoittelee, sitä paremmin hän oppii hallitsemaan kehoaan.
  • Yritä olla tekemättä asioita lapsen puolesta. Saattaa myös olla vaikeaa katsoa sivusta, kun lapsi tuskailee sellaisen asian kanssa, jonka aikuinen tekisi tuosta vain, mutta lapsen taidot eivät edisty, jos hän ei pääse harjoittelemaan. Jos aikuinen keskeyttää lapsen ja tekee asian loppuun lapsen puolesta, lapsesta tuntuu, ettei aikuinen usko hänen kykyihinsä. Jos tätä tapahtuu liian usein, lapsi ei enää edes viitsi yrittää.

Anna lapsen yrittää rauhassa

  • Lapsi tarvitsee aikaa tullakseen taitavaksi ja oppiakseen välttämään virheitä, mutta kun häntä kannustetaan yrittämään siten, ettei häntä arvostella tai korjailla, hän kehittää myönteisen asenteen omatoimista yrittämistä kohtaan.