Tarjoa lapselle tekemistä kotona

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Aikuinen ei välttämättä nauti kovinkaan paljon siivoamisesta tai tiskaamisesta, mutta pienestä lapsesta ne ovat mukavia askareita. Kodin arkisiin askareisiin osallistuminen auttaa lasta tuntemaan itsensä osaksi perhettä. Se auttaa myös häntä vähitellen tiedostamaan, että hän on vastuussa omista teoistaan.

Valmistele lapselle ympäristö, jossa lapsi pääse tekemään itselleen mieluisia askareita

Lapsesta on mukavaa tehdä samoja asioita kuin aikuiset. Se auttaa häntä ymmärtämään kodin rutiineja ja toimintoja. Osallisuuden tunne lisää turvallisuuden ja onnellisuuden kokemusta. Kun lapsella on vahvempi yhteys perheen elämään, hän tulee tietoisemmaksi tekojensa seurauksista.

Lapsi nauttii periaatteessa kahdenlaisista toiminnoista. Hän nauttii ensinnäkin itsestään huolehtimisesta, koska niin hän tuntee itsensä itsenäisemmäksi. Toiseksi hän nauttii kodista ja sen ympäristöstä huolehtimisesta. Kun lapsi pääsee mukaan tällaisiin askareisiin, hän alkaa ymmärtää, kuinka perhe toimii yhteistyössä ja yhdessä toimien. Lapsen mielestä mukavia puuhia ovat esimerkiksi:
 • pölyjen pyyhkiminen, lakaiseminen, lattian peseminen, huonekalujen kiillotus sekä muu peseminen ja puhdistaminen
 • vaatteiden viikkaaminen paikoilleen sekä pyykin ripustaminen kuivumaan
 • ruoanlaitto, leipominen, pöydän kattaminen, tiskaaminen ja astioiden kuivaaminen
 • puutarhanhoito, pihakiveyksen lakaiseminen, kasvien kastelu, kitkeminen, haravointi ja lumityöt
 • lemmikkien ruokkiminen ja vesikuppien täyttö
 • ostoksilla käyminen, ostosten kantaminen ja paikoilleen laittaminen sekä kaappien järjestely
Jotta lapsi pystyy osallistumaan näihin askareisiin, hän tarvitsee itselleen sopivat välineet. Hanki lapselle:
 • sopivan kokoiset välineet – harjat, liinat, pyyhkeet, sangot, moppi jne.
 • Säilytä niitä kaapissa, joka on lapselle tarpeeksi matalalla ja jonka ovet hän saa helposti auki.
 • Hanki tukeva, mutta kevyt jakkara, jota lapsi jaksaa siirrellä ja jonka avulla hän ylettyy korkeille työtasoille.

Näytä lapselle, kuinka askareet suoritetaan

Pientä lasta voi opastaa suorittamaan monia kotiaskareita, mutta on tärkeää muistaa muutama perusperiaate.
 • Näytä lapselle aina hitaasti, kuinka asiat tehdään.
 • Muista näyttää vaiheet selkeässä järjestyksessä.
 • Älä juttele samalla kun näytät lapselle, kuinka toimia.
 • Kerro lapselle, että näytät nyt hänelle, kuinka asia tehdään, ja näytä se sitten hänelle, mutta älä kerro ja näytä samaan aikaan. Näin lapsi pääsee joko tarkkailemaan liikkeitäsi tai kuuntelemaan ääntäsi, eikä hänen tarvitse tehdä kumpaakin yhtä aikaa.
 • Katso eri vaiheiden välissä lasta silmiin ja hymyile hänelle, jotta hänen mielenkiintonsa ei herpaannu.
 • Anna lapsen yrittää itse
 • Saatat joutua aluksi auttamaan hiukan ja osallistumaan askareeseen, mutta pyri tekemään itse mahdollisimman vähän.
 • Auta koko ajan vähemmän ja vähemmän niin, että lopulta lapsi tekee kaiken itse.

Järjestä aikaa

 • Lapsi ei tietenkään tee asioita samalla tavalla kuin aikuinen. Jotkut asiat vievät häneltä paljon kauemmin, koska hän ei keskity aikuisen tavoin niiden valmiiksi saamiseen. Lasta kiinnostaa paljon enemmän itse prosessi. Lopputuloksena saattaa itse asiassa olla suurempi sotku kuin ennen lapsen aloittamista, kun pesuainetta ja vettä on ilmestynyt pitkin lattiaa. Harjoiteltava prosessi on lapsen sisäiselle kehitykselle paljon tärkeämpi asia kuin lattian puhtaus.
 • Saattaa joskus olla vaikeaa antaa lapsen jatkaa rauhassa puuhasteluaan, mutta ajan järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää hänen kehitykselleen. Jokainen tarvitsee hyviin tuloksiin päästäkseen aikaa keskittyä asioihin keskeytyksittä, ja sama pätee myös pieneen lapseen. Kun lapsi saa rauhassa puuhastella käsillään, hän alkaa pikkuhiljaa oppia oman kehonsa hallintaa. Kehonhallinta taas auttaa lasta oppimaan hallitsemaan myös omaa käytöstään.