Itsesäätely

Auta minua olemaan itse vastuussa

Yksi vanhemmuuden haastavimmista asioista on auttaa lasta oppimaan hallitsemaan itseään. Jokainen haluaa elää elämäänsä tietäen, että voi luottaa lapsensa käyttäytyvän hyvin ja selviävän erilaisista sosiaalisista tilanteista. Lasta voi tukea itsesäätelyn kehittämisessä noudattamalla kolmea yksinkertaista periaatetta:

Valmistele lapselle ympäristö, joka edistää itsesäätelyä

Tutustuta lapsi elinympäristöönsä ottamalla hänet mukaan monenlaiseen toimintaan ja tarjoamalla hänelle vaihtoehtoja.

Järjestä lapselle aikaa osallistua kodin askareisiin omaan tahtiinsa ja kunnioita hänen tehtäviin ja leikkeihin liittyviä valintojaan.

Arkiset askareet kotona

Aikuinen ei välttämättä nauti kovinkaan paljon siivoamisesta tai tiskaamisesta, mutta pienestä lapsesta ne ovat mukavia puuhia. Kodin arkisiin askareisiin osallistuminen auttaa lasta tuntemaan itsensä osaksi perhettä ja tiedostamaan, että hän on vastuussa omista teoistaan.

Löydät linkkien kautta lisää tietoa siitä, kuinka lapsen voi ottaa mukaan kodin arkiaskareisiin.

Valintojen tekeminen

Kun pieni lapsi saa tehdä itse joitakin valintoja, hän alkaa ajatella itsenäisesti. Tämä johtaa siihen, että hän alkaa tehdä myös omia toimiaan koskevia valintoja. Omia toimia koskevat valinnat ovat ensiaskel kohti oman toiminnan ohjaamista.

Löydät linkkien kautta tietoa siitä, kuinka lasta voi auttaa tekemään valintoja.

Virheiden tekeminen

Virheistä oppii paljon enemmän kuin onnistumisista. Tämä pätee erityisesti lapsiin, jotka vasta opettelevat itsehallintaa.

Löydät linkkien kautta lisää tietoa siitä, kuinka reagoida lapsen virheisiin, jotta hän saa rauhassa oppia omista virheistään ja oppia siten itsensä hallintaa.

Rajojen asettaminen

Lapsen täytyy tietää, mitä hän saa tehdä ja mitä ei. Johdonmukaiset rajat antavat lapselle turvallisuudentunteen sekä hyväksyttävän käytöksen mallin.

Löydät linkkien kautta lisää tietoa siitä, kuinka asettaa ennakoitavat ja johdonmukaiset rajat, jotka auttavat lasta kehittämään itsesäätelyään.

Tietoisuus omasta käytöksestä

Hyvin pieni lapsi ei ole vielä tietoinen omasta käytöksestään. Hän ei osaa ajatella, pitäisikö hänen tehdä jotakin vai ei. Kun tietoisuus alkaa kehittyä, lasta voi auttaa oppimaan tiedostamaan, kuinka hänen tekonsa vaikuttavat muihin. Tämä auttaa häntä myös pohtimaan omaa käytöstään.

Löydät linkkien kautta lisää tietoa siitä, kuinka auttaa lasta tulemaan tietoiseksi omasta käytöksestään.