Kieli ja vuorovaikutus

Auta minua kommunikoimaan itse

Vauva alkaa heti syntymästään saakka omaksua kuulemiaan sanoja, mutta samalla myös puheen äänensävyjä, sävelkulkuja ja rakenteita. Hän luo kuulemansa perusteella oman tapansa puhua. Lapsi kommunikoi aluksi ainoastaan kehonkielellä ja itkemällä, mutta alkaa aikanaan tuottaa sanoja, jotka ovat juuri niin vivahteikkaita ja sujuvasti ilmaistuja kuin ne sanat, joita hän on kuullut ympärillään ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Voimme vanhempina tukea lapsen kielellistä kehitystä noudattamalla muutamaa yksinkertaista periaatetta.

Kieli- ja vuorovaikutustaitoja varten on valmisteltava asianmukainen ympäristö. Tämä edellyttää jokaisen perheenjäsenen valmistautumista, koska koko perhe muodostaa yhdessä lapsen kielellisen ympäristön.

Luo lapselle yhteys ympäristöönsä puheen, kuuntelun ja lukemisen kautta

Järjestä lapselle aikaa omaksua kuulemansa sanat ja harjoitella puhetta

0–8 kuukautta

Vaikka vauva ei vielä osaakaan tuottaa sanoja, hän ottaa silti vastaan kuulemansa sanat ja niiden käyttötavat. Hän on tässä vaiheessa ainutlaatuisen herkkä kuulemilleen äänteille sekä sille, miten puhujan huulet liikkuvat niitä muodostettaessa.

Löydät linkkien kautta tietoa siitä, kuinka vauvaa voi auttaa omaksumaan oikeanlaista kieltä alusta lähtien.

9–12 kuukautta

Yhdeksänkuukautinen vauva ei todennäköisesti vielä puhu, mutta hän tuottaa paljon äänteitä ja saattaa hyvinkin sanoa ensimmäisen sanansa yksivuotispäiväänsä mennessä. Lapsi on nyt jo melko liikkuvainen ja kohtaa joka päivä uusia asioita. Hänelle pitää antaa sanat, jotka ilmaisevat, mitä nämä asiat ovat ja mitä ne tekevät.

Löydät linkkien kautta tietoa siitä, miten lapselle voi antaa paljon uusia sanoja omaksuttaviksi.

12–18 kuukautta

Lapsi tuottaa tässä vaiheessa uusia sanoja joka päivä. Nyt on erittäin tärkeää reagoida hänen yrityksiinsä puhua. Kun lapsi saa vastakaikua, hän jaksaa yrittää lisää. Lapsi luovuttaa, jos aikuinen jättää lapsen huomiotta, koska ei ymmärrä, mitä tämä yrittää sanoa.

Löydät linkkien kautta tietoa siitä, kuinka voit tukea ja kannustaa lapsen sanannälkää sekä tulkita, mitä hän yrittää sanoa.

18–24 kuukautta

Lapsen ympäristön tulisi suorastaan tulvia kieltä tämän kielellisen ”räjähdyskauden” aikana. Mitä enemmän sanoja lapsi kuulee, sitä enemmän sanoja hän oppii. Vaikka lapsi ei puhuisikaan paljon, voit silti olla varma, että hän imee itseensä kaikki ne kokemukset ja sanat, joilla täytät hänen kielellisen ympäristönsä.

Löydät linkkien kautta tietoa lapsen kielellisen räjähdyskauden tukemisesta.

2–3 vuotta

Nyt on aika valmistautua uuteen harppaukseen kielellisessä kehityksessä. Lapsi oppii keskustelujen avulla tuottamaan kokonaisia lauseita. Hänellä voi jo olla laaja sanavarasto ja kyky käyttää tilanteeseen sopivia ilmauksia. Hän osaa pitää keskustelua yllä. Mitä enemmän annat hänen käyttöönsä, sitä enemmän hänen aivonsa omaksuvat ja käyttävät.

Löydät linkkien kautta tietoa siitä, miten voit tukea juttelevan taaperon jatkuvaa kielellistä kukoistusta ja kehitystä.