Montessorikasvatus pohjautuu näkemykselle, jonka mukaan lapsi kykenee itseohjautuvaan kehitykseen ja saavuttaa täyden potentiaalinsa, kun häntä autetaan löytämään oma polkunsa ympäristössä, joka on varta vasten valmisteltu vastaamaan juuri hänen tarpeitaan kussakin kehitysvaiheessa.

Montessorikasvatuksesta tulee useimmille lähinnä mieleen varhaiskasvatus, mutta se ei rajoitu ainoastaan pieniin lapsiin. Montessori tarjoaa lähestymistavan, joka kattaa koko lapsuuden ja nuoruuden syntymästä teini-ikään ja aina aikuistumiseen saakka. Montessorissa ei ole kyse pelkästään koulutuksesta vaan myös siitä, kuinka luontaista kehitystä ylipäätään voidaan parhaiten edistää.

Montessoripedagogiikan loi italialainen lääkäri nimeltä Maria Montessori, jonka kasvatusajatukset perustuivat lasten havainnointiin. Montessorimenetelmä on ollut käytössä jo yli sata vuotta.