Aid to Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen

Kuinka tukea lapsen luontaista kehitystä

Aid To Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen -materiaali

Aid To Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen -ajattelun perusperiaatteena on, että lapsi kehittyy parhaalla mahdollisella tavalla, kun hän kasvaa omaa luontaista kehitystään tukevassa ympäristössä sellaisen aikuisen kanssa, joka ymmärtää, kuinka järjestää lapselle myönteistä tekemistä sekä antaa lapselle tarpeeksi aikaa kasvaa ja kehittyä omaa tahtiaan.

Tämän materiaalin tavoitteena on antaa vanhemmille selkeitä ja yksinkertaisia neuvoja, joita on helppo ymmärtää ja soveltaa.

Näiden sivujen aiheena on lapsen kolme ensimmäistä ikävuotta, mutta tavoitteena on aikanaan laajentaa niitä kattamaan lapsen tarpeet ja vanhempien rooli teini-ikäisiin saakka.

Aid To Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen -materiaali

Aid to Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen -aloitteen pohjalta on laadittu lehtisiä, kirjasia sekä DVD-tallenteita, joissa on hyödyllistä materiaalia vanhemmille sekä vanhempien tukiryhmien vetäjille.

Lehtiset (englanniksi)

Kaikkia neljää kehitysaluetta (liikkuminen, kieli ja vuorovaikutus, itsenäisyys ja itsesäätely) koskien on saatavilla lehtinen, johon on koottu vanhempia varten yksinkertaisia ja edullisia tapoja tukea lapsensa kehitystä kotona. Lehtiset ovat ladattavissa Aid to Life -sivustolta sekä myynnissä paketteina.

Lataa lehtiset:

Kirjaset (englanniksi)

Kutakin kehitysvaihetta varten on saatavilla myös kirjanen, jossa aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin ja annetaan vaihe vaiheelta eteneviä neuvoja arkisiin tilanteisiin.

DVD:t (englanniksi)

Kutakin kehitysvaihetta koskien on tuotettu lyhyt DVD, jossa kuvataan tapoja soveltaa ajattelutavan perusperiaatteita lapsen kehityksen tukemisessa. DVD:t esittelevät kaikki lehtisissä mainitut tukitoimet.

Lisämateriaalia on saatavilla osoitteesta https://shop.montessori-namta.org/collections/aid-to-life