Aid to Life

Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen
Kuinka tukea lapsen luontaista kehitystä

Aid to Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen

Vanhemmat haluavat lapsensa parasta, mutta harva on koskaan saanut vanhemmuuskoulutusta. Kirjoista, lehdistä, vanhempainryhmistä ja internetistä saatava tieto on joskus ristiriitaista ja hämmentävää. On vaikea tietää, kuinka omaa lasta pitäisi tukea.

Aid to Life – Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen -materiaali tarjoaa selkeitä ja yksinkertaisia neuvoja, jotka ovat helppoja ymmärtää sekä ennen kaikkea helppoja soveltaa.

Liikkuminen

Auta minua liikkumaan itse

Kieli ja vuorovaikutus

Auta minua kommunikoimaan itse

Itsenäisyys

Auta minua tekemään itse

Itsesäätely

Auta minua kantamaan itse vastuuta

Valmistele lapselle monipuolinen oppimisympäristö, joka vastaa hänen tarpeitaan kussakin kehitysvaiheessa

Valmistele lapselle

Tutustuta lapsi ympäristöönsä, jotta hän pääsee toimimaan kehittävästi

Tutustuta lapsi

Järjestä lapselle aikaa tehdä asioita omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa

Järjestä lapselle aikaa