Aid to Life

Podpora přirozeného vývoje dětí

Aid to Life

Chcete udělat pro vaše dítě to nejlepší, ale nikdo vás neučil být rodičem. Informace, které najdete v knihách, časopisech, mateřských centrech a na webových stránkách jsou někdy protikladné a ohromující. Je těžké poznat, která cesta je prospěšná vašemu dítěti.

Aid to Life nabízí jasné, jednoduché a přímé rady, které jsou nejen pochopitelné, ale především.

Pohyb

Pomoz mi, abych se pohyboval sám.

Komunikace

Pomoz mi, abych se dorozuměl sám.

Samostatnost

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Sebekázeň

Pomoz mi, abych byl zodpovědný sám za sebe.

Vytvořte prostředí poskytující bohaté vzdělávací podmínky, které jsou vhodné pro potřeby vašeho dítěte v každé vývojové fázi.

Vytvořte prostředí

Zaujměte vaše dítě tak, aby se samo zapojilo do své výchovy.

Zaujměte vaše dítě tak,

Poskytněte svému dítěti dostatek času, aby si mohlo dělat věci vlastním způsobem podle vnitřního tempa.

Poskytněte  svému dítěti  dostatek času,