Hərəkət üçün oyuncaqlar

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies
This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Daha çox video görmək üçün Michael Olaf'ı ziyarət edin

Körpənizi hərəkət üçün həvəsləndirən bir mühit yaradın

Hərəkət döşəkçəsinə körpənizin əli çatmayan yerlərdə maraqlı əşyalar asın. Əli ilə asanlıqla qavraya biləcəyi və yavaş hərəkət edən toxunmuş və ya parça toplar, tuta bilmədiyi tez qaçan topların əksinə olaraq daha yaxşıdır

Onu onlara çatmağa təşviq edin

Cisimləri əli çatmayan yerə qoyun ki, o onlara uzansın, sürüşsün , sürünsün və iməkləsin. Cisim körpənizin əlindən çox uzaqlaşdıqda onu ona yaxınlaşdıra bilərsiniz. O, bir obyekti əldə etməyə və tutmağa çalışarkən qarnı üstə vəziyyətdən kürəyi üstə, daha sonra isə qarnı üstə yuvarlanmağa başlayacaq, buda sürüşməyə və iməkləməyə başlamağa kömək edəcəkdir.

Vaxt verin

O obyektlərə çatmaq üçün bir az mübarizə aparsın. Əlindəki əşyaları alaraq səy göstərməsini dayandırmağa tələsməyin. səy göstərməsi lazım olan odur, siz deyilsiniz