Ο χαμηλός καθρέφτης

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να βλέπει πώς κινείται.

  • Τοποθετήστε έναν μακρύ, χαμηλό καθρέφτη δίπλα στο χαλάκι της κίνησης, ώστε να μπορεί να κοιτάει στον καθρέφτη και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των προσπαθειών του, καθώς εξασκείται στις νέες κινήσεις του. Βλέποντας τι καταφέρνει με τις προσπάθειές του, αποκτάει αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνεται να δοκιμάσει νέες κινήσεις.

Δείξτε στο παιδί σας πώς να χρησιμοποιεί τον καθρέφτη.

  • Μιλήστε του για τις κινήσεις που κάνει και περιγράψτε του την προσπάθεια που καταβάλλει. Ενθαρρύνετέ το να κοιτάζει στον καθρέφτη, ώστε να αρχίσει να προσέχει ότι κάποιος κινείται και σταδιακά θα συνειδητοποιήσει ότι το μικρό ανθρωπάκι που κινείται είναι εκείνο!

Δώστε χρόνο

  • Αφήστε το να παίξει μπροστά από τον καθρέφτη όσο το ευχαριστεί. Μην το διακόπτετε σηκώνοντάς το. Οι αγκαλιές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να του δίνετε ευκαιρίες για κίνηση.