Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανεξαρτησία στον ύπνο.

  • Το παιδί σας θα πρέπει να έχει το δικό του κρεβάτι στον δικό του χώρο. Εάν βάζετε το παιδί σας να κοιμάται πάντα στον ίδιο χώρο, θα αρχίσει να συνδυάζει τον χώρο αυτόν με τον ύπνο.
  • Ένα χαμηλό κρεβάτι θα δώσει στο παιδί σας τον έλεγχο, όσον αφορά τον ύπνο, διότι θα μπορεί να πάει στο κρεβάτι του, όταν νιώθει κουρασμένο και να σηκωθεί, όταν ξυπνήσει. Η απουσία κάθε περιορισμού βοηθά να καταπολεμηθεί η όποια αντίστασή του για να πάει για ύπνο.

Συνδέστε το παιδί σας με τον χώρο του ύπνου του

  • Για να μπορέσει το παιδί σας να συνδέσει το κρεβάτι του με τον ύπνο, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει άλλος εναλλακτικός χώρος ύπνου μέσα στο σπίτι.
  • Αν όμως το παιδί σας γνωρίζει ότι μπορεί να κοιμηθεί και στον καναπέ ή στο κρεβάτι σας, τότε θα καθυστερήσει να εδραιωθεί στο μυαλό του η σύνδεση του κρεβατιού του με τον ύπνο.
  • Όσο πιο γρήγορα βοηθήσετε το παιδί σας να κάνει αυτή τη σύνδεση στο μυαλό του, τόσο πιο εύκολα θα συνδυάσει το κρεβάτι του με τον ύπνο. Οι κακές συνήθειες ύπνου δύσκολα ξεπερνιούνται.

Δώστε χρόνο

  • Μπορεί να πάρει χρόνο έως ότου το παιδί σας νιώσει πως το κρεβάτι του είναι ο χώρος όπου θα αποκοιμιέται μόνο του, ιδίως εάν δεν έχετε καθιερώσει την εν λόγω συνήθεια από την αρχή. Έχετε υπομονή και συνεχίστε να στέλνετε το παιδί σας ευγενικά αλλά σταθερά πίσω στο κρεβάτι του.