Μοντεσσοριανές Αρχές

Τραπέζι πλύσης αγοριών

Η Μοντεσσοριανή εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται σε μια πληθώρα θεμελιωδών αρχών

Τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες σε διαφορετικές στιγμές της ζωής τους

Η Μοντεσσόρι αναγνώρισε τέσσερα στάδια ανάπτυξης στη ζωή ενός παιδιού: Από τη γέννηση έως 6 ετών, 6-12, 12-18 και 18-24.

Πολλοί ψυχολόγοι έχουν περιγράψει αυτά τα διαφορετικά στάδια, αλλά μόνο η Μοντεσσόρι ανταποκρίθηκε σ’ αυτά χρησιμοποιώντας τα ως μέσο εκπαίδευσης. Έτσι επαναπροσδιόρισε την εκπαίδευση ως ένα «βοήθημα ζωής», γεγονός που υποδηλώνει ότι εάν στηρίξουμε τη φυσική ανάπτυξη των παιδιών σε κάθε επίπεδο, τότε θα βελτιώσουμε την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Υποστήριξε ότι υπάρχει μια μοναδική στιγμή στη ζωή κάθε παιδιού, που είναι η πλέον κατάλληλη για να κάνει συγκεκριμένα αναπτυξιακά βήματα. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να αρπάξουν αυτές τις ευκαιρίες στη σωστή στιγμή, εάν θέλουμε να αναπτύξουν στο έπακρο τις ατομικές τους δυνατότητες.

Τα παιδιά έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο μάθησης

Στα πρώτα έξι χρόνια ζωής, το νεαρό μυαλό δείχνει να απορροφάει τα πάντα γύρω του. Αυτό σημαίνει ότι ένα νεογέννητο μπορεί να μάθει οποιαδήποτε γλώσσα και να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε πολιτισμό, απλά και μόνο ζώντας. Η Μοντεσσόρι δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση κατά τα πρώτα 6 χρόνια ζωής, όταν δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν με μεγάλη ευκολία.

Τα παιδιά έχουν μια φυσική δίψα για μάθηση

Από τη στιγμή της γέννησης, τα μωρά προσπαθούν να προσανατολιστούν και να ανακαλύψουν τα αντικείμενα στο περιβάλλον τους. Προσπαθούν να δώσουν νόημα στον κόσμο τους μέσα από ό,τι βιώνουν, ωθούνται να είναι ανεξάρτητα και θέλουν να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους γύρω τους. Ωθούνται να χειρίζονται πράγματα με τα χέρια τους προκειμένου να μάθουν τι ακριβώς είναι, να συγκεντρώνονται στη δραστηριότητα που έχουν μπροστά τους και να επαναλαμβάνουν ό,τι κάνουν με στόχο να το τελειοποιήσουν. Αυτές οι αναπτυξιακές παρορμήσεις αποτελούν όλες ένα μέρος της φυσικής συμπεριφοράς που έχουν στη ζωή τους οι άνθρωποι και βοηθούν τα μωρά να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον.

Τα παιδιά έχουν μοναδικά παράθυρα ευκαιριών για μάθηση

Τα παιδιά έχουν περιόδους στη ζωή τους, όπου είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε συγκεκριμένα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των 6 πρώτων χρόνων, αναζητούν δραστηριότητες που τους βοηθάνε να μάθουν τη γλώσσα τους, να συντονίσουν τις κινήσεις τους και να αναπτύξουν μια λογική ερμηνεία του κόσμου τους. Αυτές οι «ευαίσθητες περίοδοι» διαρκούν ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και σιγά-σιγά σβήνουν όταν τα παιδιά φτάνουν στην ηλικία των 6 ετών. Προσφέρουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη φυσική ανάπτυξη και η Μοντεσσοριανή προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη του ατομικού αναπτυξιακού χρονοδιαγράμματος κάθε παιδιού κατά τα πρώτα 6 χρόνια.