Σε τι διαφέρει η Μοντεσσοριανή προσέγγιση

Οδηγός για την παρατήρηση του παιδιού

Η ουσιαστική διαφορά

Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων των παιδιών είναι εξαιρετικά σημαντική κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής – όχι μόνο η ακαδημαϊκή μάθηση, αλλά η ικανότητα να συγκεντρώνονται, να επιμένουν και να σκέφτονται για τους εαυτούς τους, καθώς και η ικανότητα να αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Στα παιδιά που έχει δοθεί η σωστή στήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της εύπλαστης ηλικίας εξελίσσονται σε ενήλικες που διαθέτουν εσωτερικά κίνητρα και αγαπούν τη μάθηση, σκέφτονται ευέλικτα και δημιουργικά και όχι μόνο κατανοούν τις ανάγκες των άλλων, αλλά προωθούν ενεργά την αρμονία στο διάβα της ζωής τους.

Παραδοσιακοί εναντίον Μοντεσσοριανών

Στην παραδοσιακή εκπαίδευση οι ενήλικες αποφασίζουν τι χρειάζεται να μάθουν τα παιδιά και ως μέτρο της ακαδημαϊκής επιτυχίας χρησιμοποιείται η ικανότητα να συγκρατούν και να αναπαράγουν τις πληροφορίες. Ο δάσκαλος είναι ο πομπός των πληροφοριών και τα παιδιά οι παθητικοί δέκτες.

Στη Μοντεσσοριανή προσέγγιση τα πάντα επικεντρώνονται στη δραστηριότητα του παιδιού. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο: να προσφέρει ένα περιβάλλον με τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να οδηγούνται από μόνα τους στην εύρεση των πληροφοριών που χρειάζονται. Έτσι, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και είναι σε θέση να αναπτύξουν το δικό τους μοναδικό δυναμικό, καθώς μαθαίνουν σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό, εστιάζοντας στις δικές τους συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανάγκες εκείνης της στιγμής.

Η Μοντεσσοριανή προσέγγιση περιλαμβάνει:
  • Ένα περιβάλλον που υπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει το παιδί σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
  • Έναν ενήλικα που κατανοεί την ανάπτυξη του παιδιού και ενεργεί ως καθοδηγητής, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τον δικό τους δρόμο ανάπτυξης
  • Ελευθερία για τα παιδιά, για να συμμετέχουν στην ανάπτυξή τους βάσει της ιδιαιτερότητας της ατομικής τους πορείας.