Βοήθημα Ζωής

Στηρίζοντας τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού

Διεθνής Μοντεσσοριανή Κοινότητα (ΑΜΙ)

Διεθνής Μοντεσσοριανή Κοινότητα (ΑΜΙ) LogoΔιεθνής Μοντεσσοριανή Κοινότητα (ΑΜΙ) montessori-ami.org

Η ΑΜΙ ιδρύθηκε το 1929 από την Δρ. Μαρία Μοντεσσόρι και έχει αναγνωριστεί ως τη διεθνή αρχή της Μοντεσσοριανής φιλοσοφίας και παιδαγωγικής. Αποτελεί φωνή καθοδήγησης αναφορικά με τη μοναδική φύση της παιδικής ηλικίας, τη φυσική ανάπτυξη του ανθρώπου και τα δικαιώματα του παιδιού.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης : Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζει πληροφορίες γενικής φύσεως και μόνο. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιέχονται δεν αποτελούν παραινέσεις ιατρικές, υγείας, διατροφής, δίαιτας ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως, και δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Θα πρέπει να αναζητηθεί επαγγελματική συμβουλή πριν απο οποιαδήποτε δράση εκ μέρους σας που να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτη την ιστοσελίδα. Κάθε επισκέπτης που βασίζεται στις πληροφορίες, το πράττει με δική του ευθύνη, και απαλλάσσει την Association Montessori Internationale σε σχέση με κάθε είδους απώλεια, ζημία, βλάβη, απαίτηση εξόδων ή άλλη ευθύνη που προκύπτει από τέτοιου είδους εξάρτηση.