Βοήθημα Ζωής

Στηρίζοντας τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού

Σχετικά με το “Βοήθημα Ζωής”

Η πρωτοβουλία “Βοήθημα Ζωής” βασίστηκε στη θεμελιώδη αρχή ότι τα παιδιά αναπτύσσονται με τον καλύτερο τρόπο, όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που στηρίζει τη φυσική τους ανάπτυξη. Το περιβάλλον αυτό προϋποθέτει έναν ενήλικα, που κατανοεί πώς να τα φέρει σε επαφή με θετικές δραστηριότητες και στη συνέχεια τους δίνει αρκετό χρόνο να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό.

Στόχος της είναι να δώσει στους γονείς σαφείς, απλές και ξεκάθαρες συμβουλές, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν.

Προς το παρόν αυτός ο ιστότοπος αναφέρεται στο παιδί από τη στιγμή της γέννησης μέχρι την ηλικία των τριών ετών, αλλά στόχος του είναι να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού και τον ρόλο του γονέα καθ’ όλη την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού μέχρι την εφηβεία.

Οι πηγές του Βοηθήματος Ζωής

Έχει δημιουργηθεί μια σειρά από φυλλάδια, βιβλιαράκια και DVD βασισμένη στην πρωτοβουλία “Βοήθημα Ζωής”. Αυτά αποτελούν μια χρήσιμη πηγή για τους γονείς και όποιον άλλον επιθυμεί να δημιουργήσει ομάδες υποστήριξης γονέων.

Φυλλάδια

Υπάρχει ένα φυλλάδιο για καθέναν από τους τέσσερις τομείς ανάπτυξης: Κίνηση, Επικοινωνία, Ανεξαρτησία και Αυτοπειθαρχία. Σ’ αυτά αναφέρονται απλές και οικονομικές ιδέες που μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς σπίτι, προκειμένου να στηρίξουν την ανάπτυξη του παιδιού τους. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από αυτό τον ιστότοπο ή να τα αγοράσετε.

Λήψη φυλλαδίων:

Βιβλιαράκια

Το συνοδευτικό βιβλιαράκι για τον καθέναν από τους τέσσερις τομείς ανάπτυξης – Κίνηση, Επικοινωνία, Ανεξαρτησία και Αυτοπειθαρχία – προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες, βήμα προς βήμα, χρήσιμες για την καθημερινότητα σας.

DVD

Ένα σύντομο DVD διατίθεται για τον καθέναν από τους τέσσερις τομείς ανάπτυξης – Κίνηση, Επικοινωνία, Ανεξαρτησία και Αυτοπειθαρχία – απεικονίζοντας πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές για να βοηθήσετε την ανάπτυξη του παιδιού σας. Το DVD αποτελεί συμπληρωματικό και υποστηρικτικό υλικό του φυλλαδίου.

Για να αγοράσετε αυτές τις πηγές επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://shop.montessori-namta.org/collections/aid-to-life