Βοήθημα Ζωής

Στηρίζοντας τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού

Βοήθημα Ζωής

Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, αλλά ποιος μας έχει εκπαιδεύσει για να είμαστε γονείς; Μερικές φορές οι πληροφορίες που βρίσκετε σε βιβλία, περιοδικά, ομάδες γονέων και ιστότοπους είναι υπερπληθείς και σας προκαλούν σύγχυση. Είναι δύσκολο να γνωρίζετε ποιο δρόμο χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειμένου να βοηθήσετε το παιδί σας.

Το “Βοήθημα Ζωής” προσφέρει σαφείς, απλές και ξεκάθαρες συμβουλές, οι οποίες είναι εύκολο να κατανοηθούν και κυρίως να εφαρμοστούν.

Κίνηση

Βοήθησε με να κινηθώ μόνος μου

Επικοινωνία

Βοήθησέ με να επικοινωνήσω από μόνος μου

Ανεξαρτησία

Βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου

Αυτοπειθαρχία

Βοήθησέ με να είμαι κύριος του εαυτού μου

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, κατάλληλες για τις ανάγκες του παιδιού σας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον

Φέρτε το παιδί ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη.

Φέρτε το παιδί

Δώστε χρόνο στο παιδί σας για να κάνει πράγματα μόνο του και στο δικό του ρυθμό.

Δώστε χρόνο