Visilice za kretanje

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Kreirajte okruženje koje podstiče kretanje

  • Zakačite visilice malo izvan domašaja Vaše bebe, kako bi joj omogućili da vežba fokusiranje i prati predmete očima. U početku visilice samo crno-bele, jer Vaša beba u početku može da vidi samo kontrast. Ali, kad beba počne da gubi interesovanje za crno bele visilice, možete joj ponuditi visilice u pastelnim bojama. Odaberite visilice koje prirodno lebde u vazduhu, kao što su: vilini konjici, baloni, a ne životinje, kao što su domaće životinje, mačke ili psi.
  • Kako Vaša beba raste, kačite u okviru domašaja deteta, koristeći lastiš za kačenje zvečke, zvona, druge bebi igračke; i hrabrite bebu da ih doseže i hvata. Dete će biti veoma ushićeno, kada uspe da pokrene igračke i ono samo proizvede neki zvuk.

Usmerite Vašu bebu ka visilicama

  • Namestite bebu ispod visilice, da može da je vidi, i da ima priliku da je dohvati. Posmatrajte kako bi proverili da li je u stanju da se fokusira na nju. U početnim nedeljama ne može da se fokusira na predmet, koji je suviše daleko.

Dajte detetu vremena

  • Potrudite se da svakog dana postoji vreme kada Vaša beba može da gleda visilice. Nakon nekog vremena počeće da čini napore da je dohvati.