Često postavljana pitanja o puzanju i hodanju deteta

Šta kada dete još nije prohodalo?

Moj sin ima godinu dana. On čak i ne pokušava da hoda. Sin moje prijateljice već hoda prilično dobro. Da li nešto nije u redu sa mojim detetom?

Iako većina beba počinje da hoda sa uzrastom od godinu dana, neke bebe počinju još u 6. mesecu, a druga deca kasne sa početkom hodanja čak do 16. meseca. Pokušajte da ne požurujete prirodni razvoj opremom za koju proizvodjači kažu da će ubrzati početak hodanja Vašeg deteta. Hodanje se mora postići samim naporom deteta i ne može se ubrzavati preskakanjem važne faze puzanja. Motorički razvoj je veoma predvidljiv kod svakog deteta, koje do potpune motorike može doći samo tačno predviđenim redosledom. Često su bebe koje više sede i posmatraju naprednije u razvoju govora. Neke bebe su aktivnije, a neke plašljivije. Mnogi se roditelji pitaju zašto nakon što je dete napravilo prve korake ne počinje ponovo da hoda. Hodanje je težak posao, a kotrljanje i puzanje je lakši posao.

Da li je moja kuća bezbedna za moje dete?

Da li je opasno dati detetu punu slobodu u kući?

Ukoliko je Vašem detetu data puna sloboda, od samog početka, dete će razviti jak osećaj svesti vodeći računa o svom telu i prostoru u kome se kreće. Kroz stalno iskustvo kretanja počeće da razume svoje sposobnosti i ograničenja. Ukoliko postoji prostor koji je posebno opasan za njega, kao što je stpenište, pomozite mu da ga savlada dozvoljavajući mu da manevriše nagore, i nadole. Budite spremni da uhvatite dete ako je to potrebno, kako bi ste ga spasili povrede. Nemojte doći u iskušenje da dete nosite gore i dole po stepeništu, jer to samo odlaže uvežbavanje veštine, koju svakako mora da savlada. Što je mlađe dete dok vežba jača će mu biti svest o tome.