Često postavljana pitanja

Moje dete je prezauzeto da bi koristio kupatilo.

Moje dete je u stanju da koristi kupatilo, kada se seti, ali najčešće ne želi da prekine sa onim što u tom trenutku radi. To često ima za rezultat nezgodu, tj. mokre pantalone. Šta mogu da uradim da rešim ovaj problem?

Razmislite koje sve složene veštine mora da savlada Vaše dete, koje se odnose na uspešan odlazak u kupatilo. Prvo mora da bude svesno osećaja pritiska u svojim crevima, ili bešici. Onda mora da blagovremeno reaguje, da ne bi moralo da trči u toalet. Takođe, mora momentalno da prekine ono čime se bavi i svoju potrebu za pokretom i aktivnošću. Kupatilo može biti zauzeto. Imate li više od jednog kupatila, imate li dečiju toaletnu wc šolju u svakom kupatilu? Kada Vaše dete uđe u kupatilo mora da savlada sebe, kako bi se uzdržalo od nužde, sve dok ne bude potpuno spremno da je obavi. Najlakši način uspostavljanja rutine, kada Vaše dete ide u kupatilo, je da, na Vašu inicijativu, redovno više puta u toku dana odlazi u kupatilo, kao na primer: nakon jela, nakon buđenja, ili nakon užine? Ključ uspeha je uspostavljanje rutine, kada je pitanju vreme odlaska u kupatilo. Kasnije Ti odlasci u kupatilo postaju skoro automatski tokom dana, i problem je rešen.