Kako pomoći Vašem detetu da pije samostalno

Organizujte okruženje

 • Čim bude Vaše dete u stanju da nešto drži sa obe ruke uvedite malu čašu iz koje će piti. Kada mu ponudimo čašu umesto flašice ili šolje sa poklopcem u obliku obrnutog levka, Vaše dete će početi da se oseća kao odrasla osoba. Kada verujete u dete ono se dobro oseća.
 • Takođe, obezbedite mali bokal koji je malo teži i sa drškom proporcionalnom uzrastu Vašeg deteta, kako bi moglo da sipa svoje piće sebi iz njega.

Pokažite Vašem detetu kako da pije iz čaše

 • Namerno sporim pokretima demonstrirajte kako da Vaše dete drži čašu sa dve ruke i prinesite je ustima, da bi pilo.
 • Kada to postigne, možete mu pokazati kako da sipa svoje piće iz malog bokala u kome ima malo soka, vode, ili mleka.

Dajte detetu vremena

 • U početku će se voda Vašem detetu slivati niz bradu i prosuće vodu kada sipa vodu iz bokala. To je normalno kada se savladava nova veština. Imajte na umu da Vaše dete više uči iz sopstvenih grešaka, nego iz naših uspeha. To će Vam pomoći da zadržite pozitivan pristup dok Vaše dete uči samostalno da pije.

Demonstracija sipanja pića.

 • Sipajte samo malu količinu vode u bokal.
 • Podignite bokal jednom rukom za dršku i drugu ruku držite ispod ivice bokala sa duge strane.
 • Namestite gornju ivicu bokala na centar čaše i polako sipajte.
 • Spustite bokal.
 • Podignite čašu obema rukama i počnite da pijete.
 • Kada nosite bokal i čašu iz kuhinje na sto, uradite to iz dva puta pokazujući kako se nosi svaki od predmeta posebno i to sa obe ruke.