Dozvolite Vašem detetu da pravi greške

Greške pružaju priliku da naučimo kako da ih u budućnosti eliminišemo

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Učimo mnogo više iz grešaka koje napravimo, nego iz radnji koje uradimo ispravno. To je posebno tačno kada su u pitanju deca, koja razvijaju kontrolu nad samim sobom.

Organizujte okruženje (sve odrasle koji dolaze u kontakt sa Vašim detetom) da imaju prijateljski stav prema greškama.

  • Greške su prirodni deo procesa učenja, posebno ako se njima bavimo sa strpljenjem i bez ljutnje. Maloj deci je potrebno puno vežbe kada uče da rade nešto novo. Potrebno je vreme, pre nego dete može da jede, a da ne prosipa hranu po svojoj odeći, ili da shvati koja cipela ide na koju nogu.
  • Kada je deci dozvoljeno da prave greške, osećaju da su prihvaćeni i voljeni, bez uslova, jer ljubav nije vezana za ono šta deca mogu da rade, ili kako se ponašaju. Ono što deca mogu da urade i kako da se ponašaju, nije nešto nad čim imaju odmah kontrolu. Ako ljubav prema njima zavisi od nečega što oni ne mogu da kontrolišu, deca će se osećati nesigurno.

Pokažite Vašem detetu Vaš pozitivan stav prema njegovim greškama

  • Prihvatite da Vaše dete još uvek uči. Može biti iritantno ako Vaše dete ispusti tanjir dok prazni mašinu za sudove i ako se naljutimo zbog toga, nikada neće poželeti da to ponovo uradi. Ukoliko zauzmemo pozitivan stav i kažemo:”Nije važno, hajde da uzmemo đubravnik i to počistimo.” Vaše dete će osećati da mi razumemo da nije htelo da to uradi i da još uvek uči. Biće ohrabreno i podstaknuto sledeći put da nastavi sa pokušajima, kako bi postalo bolje u tom poslu. Što više Vaše dete vežba, više kontrole će zadobiti nad svojim telom.
  • Imajte strpljenja i ne prekidajte svoje dete kada nešto pokušava da uradi. Takođe, može biti teško da posmatrate svoje dete kako se muči sa nečim što Vi možete lako da uradite, jer ćete Vi to bolje uraditi. Kada uskočimo i preuzmemo stvari poručujemo detetu da smatramo da ono nije sposobno da radi to što je započelo. I ako ovu grešku u vaspitanju ponavljamo često, dete ubrzo prestaje sa pokušajima.

Dajte detetu vremena

  • Vašem detetu je potrebno vreme da savlada neku radnju i uradi je bez greške. Ako budemo dovoljno strpljivi i ohrabrujemo dete da nastavi sa vežbanjem, a uz to ga ne kritikujemo i ne ispravljamo mu greške, ono razvija pozitivan pristup prema novim pokušajima. A od broja pokušaja direktno zavisi brzina savladavanja određene radnje.