Pravljenje izbora

Kada je maloj deci dozvoljeno da sami vrše razne izbore, ona počinju da stvaraju osećaj da su stanju da samostalno razmišljaju, a to ih vodi ka pravljenju izbora za sopstvene aktivnosti. Pravljenje izbora u vezi sa sopstvenim aktivnostima je prvi korak na putu ka razvijanju samodiscipline.

Organizujte okruženje koje nudi mogućnost Vašem detetu, da izvrši pravi izbor

  • Svi moraju da nauče da prave izbore u životu. Ali, svi ne shvataju da je velika veština biti dobar u pravljenju izbora i to bi trebalo da se neguje još od prve godine života deteta. Zato je veoma važno da maloj deci damo priliku da vežbaju pravljenje izbora. Naravno da znamo da mala deca vole da rade stvari na svoj način. Pravljenje izbora, ili prihvatanje promena u odnosu na uobičajenu rutinu, može biti izazovno za decu, što onda može biti izazovno i za roditelje. Ukoliko nameravate da omogućite Vašem detetu vežbe u pravljenju izbora, potrebno je da razmišljate u vezi sa izborima koje ste spremni Vašem detetu da pružite. Ponudite izbore na jasan način Vašem detetu. Budite spremni da prihvatite odluku deteta i dozvolite mu da ima svoj izbor, koga ćete se Vi pridržati.

Ponuda izbora Vašem detetu

  • Ponudite izbore Vašem detetu koji bi i Vas učinili zadovoljnim u slučaju izbora bilo koje opcije; kao što je, na primer:”Da li želiš paštetu od sočiva, ili kačkavalj i paradajz na Tvom sendviču?”; ili ”Da li želiš da nosiš prugaste ili somotske pantalone?”; ili:” Da li da kupimo zelene ili crvene jabuke?”
  • Ne koristite pružanje izbora kako bi ste manipulisali svojim detetom, ili ga zastrašili. Na primer:”Želiš li da pojedeš Tvoju večeru, ili da ideš pravo u krevet? To dovodi dete u situaciju da mu nije baš dozvoljeno da bira.
  • Nekoliko pruženih izbora tokom dana je sasvim dovoljno da Vaše dete počne da razume svrhu izbora i kad se navikne na vršenje izbora možete povećati broj odluka, koje mu dozvoljavate da napravi u toku dana.

Dajte detetu vremena

  • Svaka prilika da se izvrši izbor između dve opcije i da se donese odluka povećava samosvest Vašeg deteta, kao osobe koja je odgovorna za svoje postupke. Biće potrebno, naravno, vreme da Vaše dete shvati u vezi sa kojim pitanjima može praviti izbor, a u vezi sa kojim nema to pravo. Ali, kako Vaše dete počinje da shvata da može biti odgovorno za svoje postupke i shvata da ste spremni da mu verujete kada donese neke odluke, dete brzo dolazi do samokontrole. Na taj način svaki izbor, koji napravi Vaše dete, je put ka samodisciplini.