Ponudite aktivnosti Vašem detetu kod kuće

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Možda ne uživate u čišćenju ili pranju sudova, ali Vaše dete to obožava da radi. Uključivanje u kućne poslove pomaže Vašem detetu da počne da se oseća kao deo porodice i bude deo porodice. Tako se postavlja put na kome Vaše dete počinje da biva svesno odgovornosti, za svoje aktivnosti.

Organizujete okruženje sa aktivnostima koje se dopadaju Vašem detetu

Vaše dete voli da radi stvari koje Vi radite. To mu pomaže da razume rutine i način života čiji deo postaje. To ga čini bezbednim i srećnim i pošto je više povezano sa realnim životom, počinje da biva svesno posledica stvari koje radi.

Aktivnosti koje Vaše dete voli da radi se dele u dve velike grupe. Prva uključuje da Vaše dete vodi računa o sebi, jer ga to čini u većoj meri samostalnim. Druga je povezana sa vođenjem računa o kući i okolini. Uključivanjem u navedene aktivnosti Vaše dete počinje da razume kako porodica funkcioniše, sarađujući i radeći zajedno. Dete voli sledeće aktivnosti:
 • Brisanje prašine, čišćenje metlom, brisanje polica, glancanje predmeta, pranje i čišćenje
 • Sklapanje i odlaganje odeće, kačenje veša za sušenje
 • Priprema hrane, pravljenje hleba, postavljanje stola, pranje i sušenje posuđa
 • Rad u bašti, čišćenje staza, zalivanje biljaka, plevljenje, skupljanje lišća i čišćenje snega.
 • Briga o životinjama u vezi sa njihovom ishranom i davanje vode životinjama.
 • Kupovina, nošenje i odlaganje hrane, sredjivanje ormana
Da bi Vaše dete da moglo da radi poslove po kući, biće potrebno da omogućite prisup stvarima. Kako biste to izveli, trebalo bi da uradite sledeće:
 • Obezbedite pribor za čišćenje čija veličina odgovara Vašem detetu: metle, odeću za čišćenje, kofice, mopove i tako dalje.
 • Postavite pribor za čišćenje u orman koji je dovoljne visine da Vašem detetu bude pristupačan i sa vratima koje Vaše dete može lako da otvori.
 • Obezbedite laganu i stabilnu stolicu koju Vaše dete može da postavi blizu željenog mesta, kako bi mu radna površina u kuhinji bila pristupačna, jer ne može daje dosegne na drugačiji način.

Pokažite Vašem detetu, kako da obavljaja aktivnosti

Možete lako pokazati Vašem detetu kako da radi puno stvari po kući, ukoliko imate nekoliko stvari na umu.
 • Pokazujte polako, kada pokazujete kako se nešto radi.
 • Budite sigurni da radnju pokazujete jasnim redosledom, razumljivim Vašem detetu.
 • Ne govorite dok pokazujete šta treba da se radi.
 • Recite Vašem detetu da ćete mu pokazati, kako da nešto uradi, a potom pokažite, ali nemojte obe stvari istovremeno, kako bi Vaše dete, ili gledalo u Vaše ruke, ili slušalo Vaš glas. Ne očekujte da Vaše dete radi obe stvari istovremeno.
 • Koristite kontakt očima sa Vašim detetom, kao i osmeh između predviđenih koraka u nekoj radnji, kako biste pomogli da dete ostane uključeno i fokusirano.
 • Dozvolite da Vaše dete pokušava samo da uradi prethodno pokazanu radnju.
 • Da bi Vaše dete počelo radnju zajedno sa Vama, možda će biti potrebno da malo pomognete u aktivnostima, ali cilj je da uradite što je manje moguće.
 • Postepeno smanjujte svoju pomoć, kako bi Vaše dete na kraju sve radilo samostalno.

Dajte detetu vremena

 • Vaše dete naravno neće raditi razne poslove na način na koji to Vi radite. Neke stvari će zahtevati više vremena, jer Vaše dete nije usmereno na završetak posla, kao što ste to Vi. Više je dete zainteresovano za uključivanje u proces. U stvari, krajnji rezultat može biti još veći nered, nego kad se počelo, sa sapunicom i vodom na podu. Proces je važniji za unutrašnji razvoj, nego da se dobije čist pod.
 • Odvojite vreme za svoje dete, kako bi nastavilo sa aktivnostima, za koje je zainteresovano da ih radi. Može ponekad biti teško, ali je ovo vrlo važno za razvoj. Svima je potrebno vreme, da se fokusiramo na nešto, bez prekidanja, ukoliko nameravamo da to savladamo. Ništa drugačije nije ni kod male dece. Kada je maloj deci dozvoljeno da rade rukama stvari koje ih interesuju, ona polako stiču kontrolu nad svojim telom. Dobijanje kontrole nad telom pomaže deci da zadobiju kontrolu nad celokupnim svojim ponašanjem.