Biti dosledan

Organizujte okruženje u kome Vaše dete može da predvidi šta će se dogoditi i kako ćete reagovati.

  • Morate imati na umu, kao roditelj, da ste Vi glavni i samo Vi možete da odredite koja ograničenja funkcionišu u Vašoj porodici. Nakon što odlučite koja ograničenja funckionišu, morate da ostanete dosledni, sve vreme. Deca se osećaju bezbedno kada uspostavite rutine i primenite razumne i dosledne granice. Zbunjujuće je za Vaše dete kada jednog dana nešto dozvolite, a drugog ne dozvolite.

Povežite Vaše dete sa njegovim ograničenjima, ostajući dosledni sve vreme

Uspostavite rutinu u doslednosti, što pomaže Vašem detetu da zna šta da očekuje.

  • Mnogi problemi se mogu sprečiti doslednim ograničenjima kojima se određuje, vreme za spavanje, redovne obroke i zajedničko vreme; sa prilikama da se Vaše dete izduva i igra napolju.
  • Prebacivanje sa jedne aktivnosti na drugu može biti izazovno za malu decu, pa je od pomoći da se kreira ritual, koji će pomoći Vašem detetu da predvidi šta će se sledeće dogoditi. Na primer, pripremanje torbi za kupovinu signalizira da ste spremni da izađete iz kuće i da idete u kupovinu, ili uzimanje školske torbe sa čiviluka, stavlja do znanja da je vreme da se ide u vrtić. Čitanje priče posle kupanja signalizira da je vreme za spavanje. Ove aktivnosti pomažu Vašem detetu da zna šta će se sledeće dogoditi i smanjiće se na taj način mogućnost konflikta.

Morate uveriti Vaše dete da, kad nešto kažete, to i mislite.

  • Dete mlađe od tri godine nije u stanju da rasuđuje o stvarima i želi ono što želi. Ono ne misli o tome šta je bezbedno ili odgovarajuće, pa je na Vama da mu postavite granice. Deci ovog uzrasta je potrebno da se osećaju bezbedno i sigurno. Oni znaju kada mislite ozbiljno. Potrebno je da Vaše dete oseti da ćete uvek preuzeti kontrolu kada je potrebno, na primer zaustavljajući ga da trči preko ulice, ili zaustavljajući ga da trči u samoposluzi. Svako opasno ponašanje zahteva čvrstu akciju od Vas, kao na primer:”Doći ću po tebe i idemo kući!”. Kada su deca znaju da stvarno mislite ono što kažete, da ćete sigurno uraditi, reaguju na to odmah. Pomaže kada shvatite da Vaše dete želi da testira granice koje ste postavili i da otkrije da li su čvrste, a Vaš zadatak je tada da ga uverite da granice ostaju tamo gde ste ih postavili, čak i ako ono protestuje.

Dajte detetu vremena

  • Postavljanje ograničenja i očuvanje istih može biti teško u nekim trenucima. Ponekad kada smo umorni, ili na javnom mestu ne želimo da imamo neprijatnu situaciju, izgleda lakše da popustimo. Ali, Vaša sposobnost da se bude čvrst i dosledan je jedino što će se dugoročno isplatiti. Što ste dosledniji, Vaše dete će se brže adaptirati na Vaša porodična ograničenja. Svaki put kad pravite kompromis, ili dozvolite Vašem detetu da radi po svome, jer to Vama izgleda lakše, dajete signal Vašem detetu da se o Vašim ograničenjima može pregovarati. Kada malo dete oseti da se o Vašim ograničenjima može pregovarati, naćićete se u stalnoj situaciji pregovaranja, i nažalost veština malog deteta u pregovaranju se zasnivaju na plaču i izražavanju besa.