Samodisciplina

Pomozite Vašem detetu da postane odgovorno

Pomaganje detetu da nauči kako da kontroliše sebe je jedan od najizazovnijih delova roditeljskog posla. Svaki roditelj želi da živi svoj život sa saznanjem da njegovo dete ume da se postavi prema i da ume da se nosi sa različitim životnim sitacijama. Možete kreirati okolnosti Vašem detetu, kako bi razvilo samodisciplinu, prateći sledeće korake:

Organizujte okruženje koje podstiče samodisciplinu kod Vašeg deteta

Povežite Vaše dete sa životom koji se događa oko njega, uključujući ga u svakodnevne aktivnosti i nudeći mu različite izbore.

Odvojite vreme za Vaše dete, uključujući ga u različite aktivnosti po kući, ali neka radi po svom tempu i ritmu, pri čemu morate poštovati detetov rad i izbore.

Svakodnevne aktivnosti

Možda ne uživate u čišćenju i pranju sudova, ali mala deca to vole da rade. Uključujući ih u kućni porodični život, pomažete im da počnu da se osećaju kao deo porodice i postaju svesni da su odgovorni za svoje aktivnosti.

Kliknite na linkove kako bi ste pronašli odgovore na pitana, kako da uključite Vaše dete u praktične kućne aktivnosti.

Pravljenje izbora

Kada se maloj deci dozvoli da biraju, sama počinju da misle i to ih vodi ka pravljenju izbora u njihovim kasnijim aktivnostima. Izbor sopstvenih aktivnosti je prvi korak na putu razvoja samodiscipline.

Kliknite na linkove kako bi ste pronašli, kako da pomognete Vašem detetu da napravi izbore.

Pravljenje grešaka

Učimo mnogo više iz grešaka nego iz stvari koje dobro radimo.To se posebno odnosi na decu koja su u procesu razvijanja samokontrole.

Kliknite na linkove kako bi ste pronašli kako da reagujete kada Vaše dete pravi greške, kada uči iz sopstvenih grešaka, i kada na taj način izgrađuje samokontrolu.

Postavljanje granica

Deci je potrebno da znaju, šta im je dozvoljeno da rade, a šta nije. Stalne granice im pomažu da se osećaju sigurno i daju im model za prihvatljivo ponašanje u budućnosti.

Kliknite na linkove kako bi ste pronašli kako da postavite Vašem detetu predvidljive i jasno definisane granice, koje će mu pomoći da razvije samodisciplinu.

Odgovori koji se odnose na ponašanje Vašeg deteta

Veoma mala deca nisu svesna kako se ponašaju. Nisu u stanju da misle da li treba ili ne treba nešto da urade. Vašem detetu možete pomoći da postane svesno kako njegove aktivnosti utiču na druge i to će pomoći da počne razmišljati o svom ponašanju.

Kliknite na linkove kako bi ste pronašli kako pomoći detetu da postane svesno svog ponašanja