Čitanje priča i pevanje

Kreirajte svet pun priča i pesama za Vaše dete

  • Imajte mesta za knjige u celoj kući, kao što je korpa u dnevnoj sobi i polica u dečijoj spavaćoj sobi. Deca se više vezuju za knjige ako mogu da vide prednju koricu, a ne samo ispisan naslov na tanjem delu knjige.
  • Držite nekoliko knjiga na niskoj polici, koje su okrenute naslovnom stranom prema spolja, ostale sklonite u orman i rotirajte ih (vodite računa da omiljene knjige uvek budu detetu dostupne). Ukoliko su sve knjige na polici dete ih može sve izvaditi da bi našlo onu koju traži.
  • Uvek ponesite knjigu za čitanje, dok čekate u čekaonici kod doktora ili zubara.

Povežite Vaše dete sa pričama i pesmama

  • Uvedite neke kratke priče, priče uzroka i posledice, i knjige koje opisuju problem koji treba rešiti. Uz Vašu pomoć, dete će naučiti da razgovara o knjigama.
  • Knjige mogu pomoći u pripremi za neko novo iskustvo. Na primer, pre rođenja drugog deteta, čitajte knjige Vašem prvom detetu o rođenju bebe. Odaberite sadržaj koji odgovara uzrastu prvog deteta. U ovom uzrastu prijemčive su i priče o strahovima i osećanjima. Dete može povezivati i događaje iz priča sa sopstvenim iskustvom. Nastavite da izbegavate bajke i izmišljene priče. Realan svet je više nego dovoljan, a knjige koje ste Vi voleli kao dete mogu doći kasnije na red.
  • Do sada je Vaše dete naučilo da recituje i stihove, ili fraze iz omiljene knjige. Može uživati u knjigama o konceptima kao što su: brojanje, suprotne stvari, boje i tako dalje. Knjiga može uvesti nove reči, ali ne dozvolite da knjiga bude zamena za iskustvo. Poseta zoološkom vrtu je bolja od čitanja knjige o životinjama u zološkom vrtu.
  • Nastavite da dodajete nove pesme i priče. Pevajte svakog dana. Pevajte polako. Kada Vaše dete peva, ono pravi reči i rečenice u svojoj glavi, mnogo pre nego reči izađu iz njegovih usta. Nastavite da pevate sve dok Vaše dete uživa u tome. Dete kome se peva brže će razumeti smisao i korišćenje reči. Ono uživa osećanju i zvuku svog glasa kada peva.
  • Čitajte knjige dečije poezije, kako biste našli na koju pesmu reaguje Vaše dete. Zapamtite ih, kako biste uživali sa detetom u njima. Vaše dete će pokazati živo interesovanje za nove reči. Zapamtiće pesmu brzo i počeće se igrati rečima.
  • Interesovanja Vašeg deteta mogu Vas usmeravati, kada je u pitanju izbor novih knjiga. Postavljate pitanja Vašem detetu, u vezi sa ilustracijama, dok čitate. Proširite tekst i učinte ga ličnim: ”Sećaš li se kada smo videli zlatnog retrivera, kada smo se šetali?” Uvođenjem i ponavljanjem novih reči, pružate detetu puno mogućnosti da ih nauči. Produžite te interakcije i iščekujte da će Vaše dete početi samo da ih inicira.

Odvojite vreme da pevate i čitate Vašem detetu

  • Nastavite da čitate i pevate detetu, kao deo svakodnevnog života. Čitanje i pevanje pesama zajedno, je isto tako zabavno kao i igranje igračkama. Vaš i dečiji život trebalo bi da bude ispunjen pesmama i knjigama u kojima zajedno možete da uživate, kad god imate slobodan trenutak tokom dana.