Razgovor

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Posetite sajt Michael Olaf-a, da bi ste pogledali video

Organizujte mirno, tiho okruženje za razgovor

  • Neka ljudski glas bude zvuk koji Vaše dete najčešće čuje uz utišavanje, ili potpuno isključivanje televizora i uz eliminanje pozadinskih zvukova koji dolaze od radija, kompjutera, telefona.

Uputite Vašu bebu na jezik koji treba da uči razgovarajući sa njom i slušajući njene odgovore.

  • Dok se bavite dnevnim aktivnostima sa svojom bebom govorite jasno i direktno o poslovima koje radite. To detetu, pomaže da poveže jezik sa iskustvom, koje stiče svakog dana. Kad može da vidi kako pokrećete usne da bi napravili zvuk i reči, to Vašem detetu olakšava posao, koji se događa kod njega u tom periodu. Vaše dete tada vrši pripreme: obraza, usana, usta i grla za reprodukciju zvukova koje čuje.
  • Razgovarajte sa svojom bebom koja brblja. Odgovori moraju da zvuče kao da beba zaista govori. Kada slušate i dajete odgovor na njeno brbljanje, modelujete vođenje razgovora, i tako Vašu bebu hrabrite da nastavi vežbanje pravljenja zvukova. Ukoliko roditelji ne odgovaraju na brbljanje, bebe postepeno prestaju da komuniciraju sa odraslima u svom okruženju, što znači manje vežbe i kasnije usavršavanje govora.

Odvojite vreme da razgovarate sa Vašom bebom

  • Ne zahteva mnogo napora da nađete vremena da govorite sa Vašom bebom i da slušate njene odgovore. Sa njom ste veliki deo dana i potrebno je samo da opišete stvari koje radite, kao što je: oblačenje, priprema hrane, ili odlazak u supermarket. Videćete da kada to unesete u Vaš odnos sa detetom, to ne zahteva posebno vreme, već samo malo više truda.