Razgovor

Pripremite okruženje sa pravilnim govorom

  • Vi i drugi odrasli u svetu Vašeg deteta činite njegovu jezički okolinu. Učinite da Vi i svi koji su uključeni u detetov život budu svesni toga kako je važno da korstite pravilan govor.
  • Učinite da svi koji provode vreme sa detetom shvataju vrednost odgovora na detetove napore da kaže reči i da komunicira sa odraslima. Dete se zaista trudi i kada mu se to prizna, ohrabrićete ga da nastavi sa pokušajima, ali ukoliko niko to ne primećuje, može osetiti da su njegovi napori bezvredni i prestaće da pokušava.

Povežite Vaše dete putem pravilnog govora sa njegovim svakodnevnim iskustvima.

  • Svaki predmet koji koristite za kupanje, čišćenje, pripremu jela, oblačenje i druge svakodnevne aktivnosti porodice je reč koju Vaše dete uči. Imenovanjem predmeta istovremeno objašnjavate i njihovu funkciju. Na primer, postoje dečije kašičice, kašike za supu, dezertne kašičice, merice i kašičice za čaj. Koristite te reči umesto da ih sve samo zovete >>kašika<<. Te reči nisu teške za dete, jer pravilne reči imaju smisla kada se koriste u kontekstu svakodnevnog života i obogatiće njegov rečnik.
  • Koristite pravilnu gramatiku i cele rečenice kad god je to moguće. Koristite govor koji će Vašem detetu dati dobar model da se izrazi jasno i da ga svi razumeju.

Organizujte svoje vreme tako da svakodnevno razgovarate sa svojom bebom.

  • Morate biti stpljivi dok dođe do razgovora između Vas i Vašeg deteta. Biće uvek više reči koje Vaše dete razume, od onih koje koristi. Možete mu reći da ode i nađe svoje cipele i ono će jurnuti kroz sobu mnogo pre nego što će biti u stanju da ih drži u vazduhu i kaže:”Mama našao sam svoje cipele!” Morate biti strpljivi dovoljno da na početku samo vi govorite, kao i da interpretirate ono šta pokušava da Vam Vaše dete kaže.