Vođenje razgovora sa detetom

Pripremite bogato jezičko okruženje za Vaše dete

  • Vi i ostali odrasli u svetu Vašeg deteta, kreirajte jezičko okruženje Vaše bebe. Proverite da li su svi koju učestvuju u životu Vaše bebe svesni koliko je važno da se koristi detaljan i jasan govor, sve vreme.

Povežite Vaše dete sa rečima iz njegovog iskustva

  • Vaša beba može da razume mnogo više od Vašeg razgovora, nego što to Vi možete da zamislite, pa je veoma važno da nastavite da objašnjavate svakodnevne rutine, koje čine njeno iskustvo, iz momenta u momenat. Na primer, kada se pripremate da idete napolje, možete reći nešto ovako: ”Napolju je hladno, biće nam potrebno da obučemo jaknu. Oblačim rukav tvoje leve ruke od jakne. Tražim otvor na jakni, za tvoju desnu ruku...”
  • Razgovarajte direktno sa bebom umesto da govorite dok radite, ili dok ste okrenuti leđima. Potrebno je da beba vidi Vaše oči i usta, kao i da čuje Vaše reči.
  • Obratite pažnju na napor Vaše bebe da govori i podržite je dodirom, ili osmehom, kao i ponavljanjem onoga što ste čuli od bebe.
  • Deca povezuju reči sa predmetima, pa je važno da čuju imena predmeta koje dodiruju. Obratite pažnju na predmete u koje Vaša beba gleda, ili na koje pokazuje i odgovorite bebi izgovarajući joj reči, koje su povezane sa predmetima. Kada beba pokazuje na neki predmet izgovorite joj tu novu reč onoliko puta, koliko puta to ona želi da čuje.
  • Ubacite nove reči na kraj rečenice i tako razgovarajte sa Vašom bebom da nove reči što češće ponavljate. To detetu olakšava učenje novih reči. Na primer, možete reći:”Želiš li jabuku? Imamo crvene jabuke. Želiš li crvenu jabuku?”
  • Nije potrebno koristiti >>infantilni govor<< (sa deminutivima), ili izmišljati poseban jezik kao što su npr. >>konjka<<(mali konj), ili >>maca, kuca<<. Vaše dete može da nauči pravilne reči, koje koriste odrasli u svakodnevnom razgovoru, isto kao i infantilne reči, pa u čemu je onda svrha korišćenja infantilnih reči?

Dajte detetu vremena

  • Ove aktivnosti sa Vašom bebom ne zahtevaju dodatno vreme, ali zahtevaju Vaše strpljenje. Samo zato što ste neki predmet imenovali jedanput, ne znači da će Vaše dete biti u stanju da kaže tu reč sledećeg puta. Potrebno je vreme da njegova usta formiraju pravi oblik za proizvodnju potrebnih glasova. Ali, kada podržite detetov napor i strpljivi ste u ponavljanju novih reči, Vaše dete će postepeno početi da ih govori.