Montessori se zasniva na uverenju da su deca sposobna da se samostalno razvijaju i da će postići svoj pravi potencijal, ako im se pomogne da pronađu svoj sopstveni put u okruženju koje je posebno prilagođeno njihovim potrebama u svakoj fazi razvoja.

Većina ljudi Montessori vezuje za obrazovanje male dece, iako ono nije ograničeno samo na predškolski uzrast. U stvari, Montessori pruža pristup životu dece sve do adolescencije i zrelosti. Ne radi se samo o školovanju, već kako negovati prirodni razvoj dece uopšte.

Montessori nosi ime italijanske doktorke Marije Montessori koja je pionir u pristupu obrazovanju zasnovanom na posmatranju dece. Ovaj pristup se primenjuje duže od 100 godina.