Montessori principi

Montessori pristup obrazovanju se oslanja na nekoliko osnovnih principa:

Deca imaju različite potrebe u različitim vremenskim razdobljima života.

Marija Montesori identifikuje četiri faze dečijeg života: od rođenja do 6. godine, od 6. do 12. godine, od 12. do 18. godine i od 18. do 24. godine starosti.

Mnogi psiholozi su opisali ove različite faze, ali je samo Montessori pristup omogućio da se to razumevanje koristi kao sredstvo obrazovanja, i na taj način je redefinisao obrazovanje, kao pomoć životu detetu. To znači da, ako podržimo prirodni razvoj dece u svakom periodu razvoja, onda ćemo imati optimalni razvoj čoveka u celini. Montessori pristup vaspitanju deteta kaže da postoji jedinstveno vreme u životu svakog deteta kada je najsposobnije da preduzme svaki pojedinačni korak u svom razvoju. Imperativ je da se deci da prilika da iskoriste priliku za razvoj u pravom trenutku ukoliko želimo da ona ispune svoj puni pojedinačni potencijal.

Deca uče na poseban način

U prvih šest godina života mladi um izgleda da samo upija sve iz sveta koji je oko njega. To znači da novorođenče može da uči bilo koji jezik i da se prilagodi svakoj kulturi jednostavno samo živeći u njoj. Dr Maria Montessori je predložila da se mora staviti veliki akcenat na obrazovanje u prvih šest godina života, kada deca uče sa potpunom lakoćom.

Deca imaju prirodni nagon da uče

Od trenutka kada se rode, bebe teže ka orjentisanju i istraživanju stvari u njihovom svetu. Deca pridaju apstraktno značenje svemu što iskuse, imaju potrebu da budu samostalna i žele da nađu način da komuniciraju sa ljudima oko njih. Žele da manipulišu stvarima, svojim rukama, kako bi doznali šta su, da se koncentrišu na zadatak koji je ispred njih, da ponavljaju stvari kako bi sve radili bolje i kvalitetnije. Ovi razvojni nagoni su deo prirodnog ponašanja, koji ljudska bića nose kroz život i koji pomaže bebama da se razviju i prilagode svetu oko njih.

Deca imaju jedinstvenu priliku za učenje

Kod dece postoje periodi kada su posebno osetljiva na određena zbivanja oko njih. Tokom prvih šest godina života imaju težnju da traže aktivnosti koje im pomažu da: uče jezik svojih roditelja, koordiniraju svoje pokrete i razvijaju um koji im može dati smisao sveta oko njih. >>Senzitivni periodi<< traju određeno vreme i nestaju kad dete napuni šest godina. Oni pružaju raspored prirodnog razvoja i Montessori pristup stavlja veliki akcenat na individualizaciju razvojog rasporeda svakog deteta tokom prvih šest godina.