Pomoć životu

Pomaganje prirodnom razvoju dece

Pomoć životu

Inicijativa Pomoć životu je nastala na osnovu ideje da se deca optimalno razvijaju tokom vaspitanja u sredini koja podržava njihov prirodni razvoj. To podrazumeva odnos sa odraslima koji stimulišu pozitivne aktivnosti kod dece, a pritom im omogućavaju dovoljno vremena da rastu i razvijaju se u skladu sa sopstvenim potrebama i ritmom.

Cilj je da se roditeljima da jasan i jednostavan savet, na način koji se lako razume i primenjuje.

U ovom trenutku ovaj sajt se pre svega, odnosi na dete od rođenja do tri godine starosti, ali je cilj da se vremenom proširi na potrebe dece i ulogu roditelja sve do perioda adolescencije.

Resursi

Urađeni su brojni flajeri, brošure i DVD-i zasnovani na inicijativi Pomoć životu Oni daju korisne izvore roditeljima i svima onima koji žele da pokrenu grupu za podršku roditeljima.

Flajeri

Postoje flajeri za svaku od četiri oblasti: kretanje, komunikaciija, samostalnost i samodisciplina; koji identifikuju jednostavne i jeftine aktivnosti koje roditelji mogu da organizuju kod kuće, sa ciljem podrške razvoju svog deteta. Moguće ih je skinuti sa sajta, ili se mogu i kupiti kao setovi (svi flajeri od jednom).

Skinite flajere o:

Brošure

Prateća brošura za svaku od četiri razvojne oblasti: kretanje, komunikacija, samostalnost i samodisciplina daje detaljnije informacije koje su primenjive u svakodnevnom životu.

DVD-i

Kratak DVD je dostupan za svaku od četiri oblasti: kretanje, komunikaciija, samostalnost i samodisciplina. Svaki ilustruje kako se ključni principi mogu primeniti, kako bi se pomoglo razvoju Vašeg deteta. DVD demonstrira sve aktivnosti uz pomoć kojih se može pružiti podrška detetu.

Da bi ste nabavili ove dodatne materijale posetite https://shop.montessori-namta.org/collections/aid-to-life