Pomoć životu

Pomaganje prirodnom razvoju dece

Pomoć životu

Želite najbolje za Vašu decu, ali Vas niko nikad nije obučavao da budete roditelj. Ponekad su informacije koje nalazite u: knjigama, časopisima, u okviru grupa roditelja i na ostalim sajtovima konfliktne i kontradiktorne. Teško je odabrati put kojim treba krenuti da bi se pomoglo deci.

Pomoć životu su jasni, jednostavni i direktni saveti koji se lako razumeju, i još lakše primenjuju.

Kretanje

Pomozite mi da se samostalno krećem.

Komunikacija

Pomozite mi da samostalno komuniciram

Nezavisnost

Pomozite mi da budem samostalan.

Samodisciplina

Pomozimi da naučim da budem odgovoran.

Pripremite bogatu okolinu za učenje koja odgovara potrebama Vašeg deteta u svakoj fazi razvoja.

Pripremite bogatu okolinu

Pokažite svom detu kako da se bavi razvojnim aktivnostima

Pokažite svom detu kako

Obezbedite dovoljno vremena svom detetu da stvari radi na svoj način i svojim tempom.

Obezbedite dovoljno vremena