Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   

Vận động:
Từ 9 đến 12 tháng tuổi

Thiết bị để tập đứng

 

 

1

Chuẩn bị môi trường làm bạn hài lòng vì con bạn được an toàn để thám hiểm

Hãy sẳn sàng cho lúc con bạn bắt đầu bò và tự đi một mình:

Montessori

Gắn một thanh gỗ có đường kính khoảng 5 phân vào tường để con bạn thực tập cách tự đứng lên một mình.

Montessori

Cung cấp cho bé những cái ghế đẩu vững chắc để bé tự đứng dậy và cất đi tất cả các bàn ghế chòng chành mà bé có thể kéo đổ lên mình bé.

Montessori

Đặt những món đồ con bạn có thể chơi trên những ngăn kệ thấp và những món không nên để gần ra khỏi tầm tay của bé.

Montessori

Gắn các khóa an toàn ở các hộc tủ bạn không muốn bé mở ra.


1

Chỉ cho bé biết cách làm
 
Montessori

Giúp bé hiểu thanh gỗ để làm gì bằng cách cho bé xem cách nắm lấy thanh gỗ với bàn tay của bé.

Montessori

Cho bé một cái ghế đẩu hay đưa bàn tay cho bé nắm để đứng dậy khi bé tỏ ra muốn đứng cao hơn để xem hay để làm gì đó.


1

Hãy cho bé thời gian
 
Montessori

Để bé thử tự đứng dậy một mình nhờ các món đồ hơn là dựng bé đứng dậy với tay của bạn. Bé sẽ học nhanh hơn qua chính nỗ lực của bé.

 

Stand


Vào trang của Michael Olaf để xem thêm các videos
Stand
   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life