Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   

Vận động:
Từ 9 đến 12 tháng tuổi

Đồ chơi cho vận động

Shop Để mua thêm tài liệu, xin viếng trang: http://montessori-namta.org/Aid-to-Life-Initiative

 

 

1

Tạo ra môi trường thúc đẩy con của bạn tập bò
 
Montessori

Bây giờ khi con bạn đã ở trên tấm thảm để vận động, hãy cho bé các quả banh bằng cao su hay bằng gỗ, chúng chạy nhanh hơn banh bằng vải, cũng như các xe hàng hay xe có bánh xe.


1

Khuyến khích bé với tới các quả banh này
 
Montessori

Đặt các vật hơi xa tầm tay của bé để khuyến khích bé đẩy mình tiến về phía trước trong thao tác sẽ dẫn đến động tác bò.


1

Hãy cho bé thời gian
 
Montessori Khuyến khích bé tự mình với tới các món đồ chơi. Không nên cố ngăn cản sự cố gắng của bé bằng cách đặt chúng ngay vào tay bé. Gắng sức sẽ giúp bé học bò.
 

Toys

   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life