Đồ chơi giúp vận động

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies
This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Vào trang của Michael Olaf để xem thêm các videos

Tạo một môi trường thúc đẩy bé vận động

Đặt những vật bắt mắt trên tấm thảm vận động, hơi ngoài tầm tay của bé, Những vật mà bé có thể nắm lấy dễ dàng với bàn tay của bé và các quả banh bằng chỉ đan hay bằng vải lăn chậm tốt hơn là những quả banh cứng mà bé không bắt lấy được và chúng sẽ lăn đi nhanh khi bé vừa chạm tay đến.

Khuyến khích bé với tới đồ chơi

Đặt các món đồ chỉ hơi quá tầm tay khiến bé bị lôi cuốn phải vươn tới hay trườn, lết, bò tới món đồ. Khi vật trở nên qua xa tầm với của con bạn, bạn có thể di chuyển nó đến gần bé. Việc này sẽ giúp bé trườn bò cho đến lúc bé bắt đầu lăn người để lật mình từ bụng sang lưng hay ngược lại khi bé cố với tới một món đồ.

Hãy dành thời gian

Hãy để bé gắng sức với tới các món đồ một chút. Đừng cố ngăn đứa bé không cho nó cố gắng bằng cách đặt vật ấy ngay vào tay bé. Chính bé là kẻ cần cố gắng, chứ không phải là bạn.