Thiết bị để tập đứng

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies
This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Vào trang của Michael Olaf để xem thêm các videos

Chuẩn bị môi trường làm bạn hài lòng vì con bạn được an toàn để thám hiểm

Hãy sẵn sàng cho lúc con bạn bắt đầu bò và tự đi một mình:
  • Gắn một thanh gỗ có đường kính khoảng 5 phân vào tường để con bạn thực tập cách tự đứng lên một mình.
  • Cung cấp cho bé những cái ghế đẩu vững chắc để bé tự đứng dậy và cất đi tất cả các bàn ghế chòng chành mà bé có thể kéo đổ lên mình bé.
  • Đặt những món đồ con bạn có thể chơi trên những ngăn kệ thấp và những món không cần để gần ra khỏi tầm tay của bé.
  • Gắn các khóa an toàn ở các hộc tủ bạn không muốn bé mở ra.

Chỉ cho bé biết cách làm

  • Giúp bé hiểu thanh gỗ để làm gì bằng cách cho bé xem cách nắm lấy thanh gỗ với bàn tay của bé.
  • Cho bé một cái ghế đẩu hay đưa bàn tay cho bé nắm để đứng dậy khi bé tỏ ra muốn đứng cao hơn để xem hay để làm gì đó.

Hãy cho bé thời gian

  • Để bé thử tự đứng dậy một mình nhờ các món đồ hơn là dựng bé đứng dậy với tay của bạn. Bé sẽ học nhanh hơn qua chính nỗ lực của bé.