Các câu hỏi thông thường gặp về Đi bộ

Không có giờ đi bộ

Tôi mong có giờ cho con tôi đi bộ khắp nơi, nhưng thực sự điều này không thực tế đối với đời sống và gia đình bận rộn của tôi. Chúng ta luôn luôn hấp tấp để đến nơi nào đó và chúng ta không có giờ để di chuyển theo nhịp độ mà đứa con bé nhất của tôi sẽ ấn định nếu chúng tôi để bé đi bộ khắp nơi. Bạn có góp ý gì không?

Đương nhiên là ngày nay người ta có đời sống bận rộn và chúng ta càng trở nên bận rộn hơn khi gia đình ngày càng đông người. Như bạn nói, đúng là không thực tế nếu phải đi bộ khắp nơi, đôi khi có những khoảng cách lớn phải đi trong khoảng thời gian ngắn. Bạn sẽ phải cố gắng một cách ý thức để tìm ra thời giờ để cho bé đi bộ. Không thể có thời gian để đi bộ như vậy nếu bạn hấp tấp để đi từ A đến B, phải là lúc bạn có thể để cho bé được đi bộ theo nhịp độ của bé. Cuộc đi bộ của bé không phải là để đi từ A đến B, mà là để tiếp nhận các sự vật theo nhịp điệu riêng của bé và để thám hiểm những thứ bắt mắt của bé dọc theo lộ trình. Hãy tìm thời gian đi dạo với bé con của bạn và hãy để bé quyết định tốc độ, khi nào bé muốn ngừng, cái bé muốn nhìn và bé muốn đi bao xa.