Khuyến khích bé bước đi

Chuẩn bị môi trường với các thiết bị hỗ trợ để giúp bé bước đi

  • Con bạn sẽ bước đi khi bé có đủ sự thăng bằng, sự điều hợp, sức mạnh và tự tin để hành động như thế, chứ không phải trước lúc đó. Bạn có thể cung cấp cho bé những vật giúp bé giữ được thăng bằng.
  • Một toa xe đẩy đi bộ, đủ nặng để đẩy tới chứ không để kéo lui, nó cung cấp cho bé đủ mức vững vàng để tựa mình vào, bắt đầu đẩy đi, mà không ngã nhoài ra trên đất khi xe bị đẩy phóng tới phía trước. Bạn có thể tạo ra lực cản tương tự bằng cách làm cho xe nặng đi với cái gì nặng như một bao khoai tây.
  • Tìm một chỗ nơi bé có thể tập leo thang một cách an toàn.

Hãy chỉ cho bé cách làm

  • Có lẽ bạn cần giúp bé điều đình các cuộc đi bộ thám hiểm đầu tiên của bé . Để cho bé thực hiện những phần bé có thể làm và chỉ cho bé cách làm những việc bé chưa thành thạo. Ví dụ, bé sẽ không có khó khăn trèo lên cầu thang nhưng bạn sẽ cần chỉ cho bé cách xoay mình để đi xuống và giúp bé đưa chân xuống bậc thang thấp hơn ở phía dưới.

Hãy cho bé thời gian

  • Bé sẽ cần thời gian để thức hiện tốt các động tác bé cần để trở nên một người đi bộ vững vàng. Hãy kiên nhẫn và cho phép bé có thời gian vô hạn định để thực tập một mình và không nên cố kéo bé đứng dậy trên đôi chân và 'làm' cho bé đi.