Tạo một môi trường khuyến khích đứa trẻ độc lập trong việc ngủ nghỉ

  • Con bạn nên có giường riêng trong không gian riêng của bé. Nếu bạn luôn cho con mình đi ngủ ở một nơi cố định, bé sẽ dễ dàng liên tưởng đến giấc ngủ khi nghĩ đến nơi đó.
  • Một chiếc giường thấp cho phép con bạn tự chủ trong thói quen ngủ nghỉcủa chính mình bởi vì bé có thể bò vào giường khi mệt và biết rằng bé có thể bò ra khỏi giường khi đã ngủ đủ. Không có sự hạn chế này sẽ giúp dẹp tan bất kì sự phản kháng nào của bé khi được đề nghị đi ngủ.

Kết nối bé với môi trường này để bé hiểu rằng đấy là một nơi để ngủ

  • Để bé liên kết chiếc giường của mình với giấc ngủ, thì điều quan trọng nên nhớ, đây là nơi duy nhất trong nhà mà bạn sẽ mời gọi bé đi ngủ.
  • Việc được cho phép xuống ngủ ở phòng khách hay giường của mẹ sẽ trì hoãn quá trình hình thành sự kết nối mà bé cần tạo ra giữa chiếc giường riêng của bé và giấc ngủ.
  • Bé càng nhỏ khi bạn bắt đầu giúp bé tạo ra sự kết nối này thì việc xác định chiếc giường là nơi để ngủ càng dễ dàng hơn. Những thói quen xấu khi đến giờ lên gường ngủ có thể trở nên khó sửa.

Hãy dành thời gian

  • Có thể cần nhiều thời gian để con bạn cảm thấy được rằng giường của bé là nơi để bé ngủ và tự rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên, nhất là nếu bạn không lập thói quen này ngay từ ban đầu. Hãy kiên nhẫn và kiên quyết nhưng dịu dàng đưa bé trở lại giường của bé.