Thói quen trước khi đi ngủ

This content is blocked because Video cookies have not been accepted.
Only Accept Video Cookies

Tạo những thói quen thường làm khi đến giờ lên giường

  • Nếu bạn muốn bé lên giường ngủ vào cùng một giờ nhất định, theo cùng một cách thức, mỗi tối bạn cần tạo ra một khung hoạt động giúp trẻ hiểu rằng đã đến giờ lên giường và giờ đó không được du di thay đổi.
  • Các sinh hoạt theo thói quen khi dến giờ đi ngủ này có thể khác nhau ở mỗi gia đình nhưng dù bạn chọn cách nào đi nữa thì cũng nên đảm bảo làtính hoạt động sẽ dần dần giảm đi trước khi ngủ: thứ tự từ giờ chơi, giờ tắm, giờ kể chuyện, giờ ngủ sẽ có hiệu quả tốt. Công thức đi từ kể chuyện, tắm, chơi, rồi đi ngủ sẽ dẫn đến tranh chấp!

Cho bé tập dần các thói quen trước khi đi ngủ này

  • Hãy nói về trình tự các hoạt động thường ngày với bé, như hỏi bé sẽ đọc cuốn sách nào tối nay sau khi tắm xong trước khi đi ngủ. Bằng cách này, bé sẽ bắt đầu tự đoán trước trình tự những gì bé sẽ làm và dần dà sẽ tham gia một cách vui vẻ.

Hãy dành thời gian

  • Có thể sẽ cần nhiều thời gian để con bạn chấp nhận rằng kết thúc lịch trình mỗi ngày là lúc đến giờ đi ngủ và ban đầu, bạn có thể phải đủ kiên nhẫn để đưa bé trở lại giường nhiều lần.
  • Hãy luôn nhất quán và kiên định trong thái độ của bạn rằng bây giờ đã đến giờ đi ngủ và bé sẽ bắt đầu chấp nhận điều đó.
  • Trình tự những thói quen trước khi ngủ có thể cần thời gian để hình thành vì thế đừng vội từ bỏ nếu lần đầu không thành công rồi cho phép bé xuống dưới nhà cho đến khi bé ngủ gật trên ghế bành. Mặc dù điều này đôi khi có vẻ như là một lựa chọn dễ nhất vào thời điểm đó, nhưng nó sẽ kéo dài quá trình thiết lập một mô thức đều đặn hàng ngày.