Những câu hỏi thường gặp về giao tiếp ở bé độ tuổi 9 đến 12 tháng tuổi

Liệu những băng ghi âm ngôn ngữ có giúp con tôi học được một ngoại ngữ khác hay không?

Tôi nghe rằng các em bé có thể học nhiều hơn một ngôn ngữ rất dễ dàng. Liệu tôi có thể dùng băng ghi âm để giúp con học?

Học một ngôn ngữ thứ hai rất dễ dàng đối với trẻ nhỏ nhưng tốt nhất là bé được học thông qua một con người thực tế nói ngôn ngữ đó, hơn là thông qua việc dùng một công cụ điện tử. Nghiên cứu cho chúng tôi thấy rằng trẻ con dưới 3 tuổi học nhiều ngôn ngữ tốt nhất khi mỗi người lớn tiếp xúc với bé chọn một ngôn ngữ mà mình thông thạo nhất và cố gắng sử dụng ngôn ngữ đó một cách rõ ràng, bao quát và phong phú với bé.