Phương pháp giáo dục Montessori được xây dựng dựa trên niềm tin rằng trẻ em có năng lực tự phát triển và trẻ sẽ phát huy tối đa tiềm năng sẳn có của mình, khi được trợ giúp để tìm ra lộ trình riêng của chính trẻ, trong một môi trường được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn phát triểncủa trẻ.

Từ ngữ Montessori thường làm đa số mọi người liên tưởng đến phương pháp giáo dục chỉ dành cho trẻ ấu thơ. Trên thực tế, Montessori mang đến một đường lối tiếp cận cuộc sống cho trẻ em suốt đến tuổi thiếu niên mãi đến tuổi trưởng thành. Nó không chỉ giới hạn trong khuôn khổ học đường, nó còn giúp mọi người hiểu được cách nuôi dưỡng tốt nhất cho sự phát triển tự nhiên của con người nói chung

Giáo dục Montessori lấy tên của bà Maria Montessori là vị bác sĩ người Ý, người đã tiên phong đề xướng một đường lối giáo dục dựa trên những điều mà bà đã quan sát được ở trẻ thơ. Đường lối giáo dục này được ứng dụng rộng rãi đến nay đã hơn một trăm năm.