Hỗ trợ Cuộc sống

Hỗ trợ cho quá trình phát triển tự nhiên của trẻ

Các cộng sự của dự án

Các nguyên tắc và cách thực hành của dự án Hỗ trợ Cuộc sống dựa trên cách tiếp cận của Montessori với giáo dục cho cuộc sống và được tìm thấy trong các trường học Montessori trên khắp thế giới. Sáng kiến ban đầu là nhằm đưa những nguyên tắc và cách thực hành sẵn sàng để dùng này đến với tất cả các gia đình và được hỗ trợ bởi các tổ chức Montessori sau đây:

Hiệp hội Montessori quốc tế  LogoHiệp hội Montessori quốc tế montessori-ami.org

AMI được thành lập vào năm 1929 bởi Bác sĩ T.S. Maria Montessori và được công nhận là tổ chức quốc tế có thẩm quyền về triết lý và phương pháp giáo dục Montessori, AMI có tiếng nói tiền phong hướng dẫn hàng đầu về bản chất độc đáo duy nhất của tuổi ấu thơ, về sự phát triển tự nhiên của con người và các quyền của trẻ em.

Hiệp hội giáo viên Montessori Bắc Mỹ LogoHiệp hội giáo viên Montessori Bắc Mỹ montessori-namta.org

NAMTA là một tổ chức thành viên dành cho phụ huynh, giáo viên, và bất kỳ ai quan tâm đến giáo dục Montessori. NAMTA cung cấp phương tiện nghiên cứu, diễn giải và cải tiến giáo dục Montessori thông qua các ấn phẩm, băng đĩa, liên lạc điện tử, hội thảo, nghiên cứu và phục vụ các dự án trên khắp Bắc Mỹ và thế giới. NAMTA nỗ lực cung cấp các dịch vụ thực tiển để đáp ứng nhu cầu của giáo viên, trường học và phụ huynh.

Viện Maria Montessori  LogoViện Maria Montessori mariamontessori.org

Viện Montessori Maria (MMI) là tổ chức đào tạo của AMI tại Vương quốc Anh. Viện phát triển trực tiếp từ các khóa học được tổ chức tại London bởi B.S. Tiến sĩ Maria Montessori từ năm 1919 đến 1951. Viện cung cấp một loạt các khóa học và chương trình hỗ trợ giáo viên và trường học ở nhiều cấp độ. Công việc của MMI được đặt trên niềm tin vững chắc rằng mọi đứa trẻ đều sinh ra với tiềm năng sáng tạo, động lực học hỏi và quyền được đối xử như một cá thể độc lập.

QuỹMontessori Úc chấu LogoQuỹMontessori Úc chấu montessori.org.au

Quỹ Montessori Úc chấu cung cấp rộng rãi các dịch vụ hỗ trợ cho giáo dục Montessori tại Úc, bao gồm các dịch vụ cho trường Montessori, các chuyên gia Montessori và phụ huynh. Trường học có thể sử dụng các dịch vụ khi đóng phí hàng năm. Cá nhân có thể sử dụng nhiều dịch vụ thông qua một đăng ký thuê bao cá nhân.

Quỹ Trẻ em Montessori LogoQuỹ Trẻ em Montessori montessorifoundation.org

Quỹ Trẻ em Montessori là một tổ chức từ thiện của Úc được thành lập để Cổ vũ cho Quyền lợi của tất cả các Trẻ em, để gây quỹ và phân phối cho các dự án được thiết kế để giảm bớt các khó khăn mà trẻ em phải đối mặt và tạo cơ hội để trẻ phát triển hết tiềm năng của chúng.