Các nguyên tắc của giáo dục Montessori

Đường lối giáo dục Montessori dựa trên một số nguyên tắc cơ bản:

Trẻ em có những nhu cầu khác nhau ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.

Montessori nhận ra bốn giai đoạn phát triển trong cuộc đời của một đứa trẻ bao gồm: Lúc sinh ra đến 6 tuổi, 6-12 tuổi, 12-18 tuổi, 18-24 tuổi.

Nhiều nhà tâm lý học đã mô tả những giai đoạn khác nhau này nhưng chỉ có Montessori là người duy nhất đã đưa ra một cách đáp ứng sự nhận thức này như là một phương thức giáo dục và theo cách này, bà đã định nghĩa lại giáo dục là một sự "hỗ trợ cho cuộc sống" để gợi ý rằng nếu chúng ta hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của trẻ em ở mỗi giai đoạn, thì chúng ta sẽ tối ưu hóa sự phát triển của toàn thể con người. Bà cho rằng mỗi đứa trẻ có một khoảng thời gian duy nhất trong đời khi nó có khả năng tối đa để thực hiện một bước phát triển đặc biệt. Điều thúc bách phải làm là trao cho trẻ em cái dịp để nắm lấy các cơ hội này vào đúng thời điểm, để các em có thể phát huy hoàn toàn tiềm năng của riêng cá nhân mình.

Trẻ em có một cách học riêng

Trong sáu năm đầu đời, trí não của trẻ dường như thấm hút tất cả mọi thứ trong thế giới xung quanh. Điều nàycó nghĩa là một trẻ sơ sinh có thể học bất kỳ ngôn ngữ nào và thích nghi với bất kỳ nền văn hóa nào chỉ đơn giản bằng cách sống. Montessori cho rằng giáo dục phải được đặc biệt chú trọng đến trong sáu năm đầu đời khi mà trẻ học một cách hoàn toàn dễ dàng.

Trẻ em học do một sự thôi thúc tự nhiên

Từ lúc được sinh ra, trẻ sơ sinh đã nỗ lực định hướng cho bản thân và khám phá thế giới xung quanh. Trẻ vươn ra tiếp lấy ý nghĩa trừu tượng từ mọi sự trẻ trải nghiệm, trẻ có thôi thúc trở nên độc lập và muốn tìm cách giao tiếp với người xung quanh. Trẻ bị thôi thúc dùng tay sờ nắm mọi vật để biết chúng là gì , để tập trung vào công việc trước mắt, và để lặp đi lặp lại nhằm hoàn thiện mọi việc bé làm. Những động lực phát triển này đều là một phần của cách hành xử tự nhiên mà con người mang theo suốt cuộc sống và chúng giúp trẻ sơ sinh phát triển và thích nghi với thế giới mới của trẻ

Trẻ em có những cửa sổ cơ hội độc đáo để học hỏi

Trẻ em có những thời kỳ khi trẻ đặc biệt nhạy cảm với một số sự vật đang xảy ra xung quanh em. Trong sáu năm đầu đời này, trẻ em có xu hướng tìm kiếm hoạt động giúp trẻ học ngôn ngữ của mình, phối hợp các vận động của em, và phát triển một trí óc có thể thấu hiểu cái thế giới của chúng. Những "Thời kỳ Mẫn cảm” này diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và phai nhạt dần khi trẻ được 6 tuổi. Chúng cung cấp một thời gian biểu cho sự phát triển tự nhiên của trẻ và lối giáo dục Montessori nhấn mạnh đến sự hỗ trợ thời gian biểu cho sự phát triển của từng cá thể trong suốt sáu năm đầu đời.