Hỗ trợ Cuộc sống

Hỗ trợ cho quá trình phát triển tự nhiên của trẻ

Hiệp hội Montessori quốc tế

Hiệp hội Montessori quốc tế  LogoHiệp hội Montessori quốc tế montessori-ami.org

AMI được thành lập vào năm 1929 bởi Bác sĩ T.S. Maria Montessori và được công nhận là tổ chức quốc tế có thẩm quyền về triết lý và phương pháp giáo dục Montessori, AMI có tiếng nói tiền phong hướng dẫn hàng đầu về bản chất độc đáo duy nhất của tuổi ấu thơ, về sự phát triển tự nhiên của con người và các quyền của trẻ em.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn tổng quát. Các thông tin đó không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn liên quan đến  vấn đề y khoa, sức khỏe, dinh dưỡng hay bất kỳ về phương diện nào khác và không nên xem chúng có tính tư vấn chuyên môn. Trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động dựa trên bất kỳ thông tin nào trên trang này, quý vị nên tham vấn chuyên gia tư vấn chuyên môn. Bất kỳ cá nhân hay thực thể nào quyết định hoặc hành động dựa vào những thông tin trên trang web này sẽ hoàn toàn tự mình chịu trách nhiệm, và sẽ miễn trách và bồi thường  cho Association Montessori Internationale về bất kỳ hệ quả mất mát, tốn kém, thiệt hại, kiện cáo , hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể nảy sinh từ việc dựa vào thông tin này.