Hỗ trợ Cuộc sống

Hỗ trợ quá trình phát triển tự nhiên của trẻ

Về chương trình Hỗ trợ Cuộc sống

Sáng kiến về dự ánHỗ trợ Cuộc sống được xây dựng trên quan niệm rằng trẻ em phát triển tối ưu khi chúng được nuôi dưỡng trong một môi trường hỗ trợ quá trìnhphát triển tự nhiên của trẻ, với một người lớn hiểu làm thế nào để kết nối trẻvới các hoạt động tích cực và sau đó cho trẻ đủ thời gian để lớn lên và phát triển theo tốc độ và nhịp điệu của chính trẻ.

Với mục đích cung cấp cho các bậc cha mẹ những lời khuyên rõ ràng, đơn giản và thẳng thắn ở một hình thức dễ hiểu và áp dụng.

Hiện tại, trang web này đang nhắm đến đối tượng là trẻ từ khi sinh đến ba tuổi, nhưng mục đích cuối cùng là để đáp ứng các nhu cầu của trẻ và vai trò của cha mẹ đối với con cái cho đến tuổi thanh thiếu niên.

Tài liệu của Hỗ trợ Cuộc sống

Một loạt các tờ rời, sách và DVD đã được làm ra dựa trên sáng kiến đề xuất bởi Hỗ trợ Cuộc sống. Những tài liệu này cung cấp một nguồn thông tin hữu ích cho phụ huynh và bất cứ ai có nhu cầu tổ chức các nhóm hỗ trợ cho phụ huynh.

Tờ rời

Mỗi tờ rời, cho mỗi lĩnh vực trong bốn lĩnh vực của quá trình phát triển của trẻ, bao gồm Vận động, Giao tiếp, Tự lập và Kỷ luật tự giác, nêu lên những hoạt động đơn giản và ít tốn kém để cha mẹ có thể áp dụng tại nhà nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển của con em mình. Bạn có thể tải về từ trang web này hoặc có thể mua nguyên bộ.

Tải tờ rời:

Sách

Một tập sách nhỏ kèm theo, cho từng lĩnh vực trong bốn lĩnh vực của quá trình phát triển của trẻ, bao gồm Vận động, Giao tiếp, Tự lập và Kỷ luật tự giác, cung cấp thông tin chi tiết hơn và hướng dẫn thiết thực từng bước cho các tình huống hàng ngày.

DVD

Một DVD ngắn nói về từng khía cạnh trong bốn lĩnh vực của quá trình phát triển của trẻ, bao gồm Vận động, Giao tiếp, Tự lập và Kỷ luật tự giác, minh họa cách thức áp dụng các nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ sự phát triển của trẻ. DVD sẽ giải thích tất cả các hoạt động hỗ trợ được giới thiệu trong tờ rời.

Để mua các tài liệu này, hãy ghé: https://shop.montessori-namta.org/collections/aid-to-life